Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszów miastem wyróżniającym się w kategorii transformacja energetyczna !

26.11.2021
Wyróżnienie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Hrubieszów został wyróżniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w kategorii transformacja energetyczna tytułem „miasta wyróżniającego się”! Cieszymy się, że prowadzone przez nas działania zostały dostrzeżone i nagrodzone.

W ramach tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta. Została ona przeprowadzona
w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska oraz polegała na zebraniu i porównaniu danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie.

Po weryfikacji przesłanych przez miasta formularzy oraz analizie postępów i potencjału miast w kontekście transformacji klimatyczno-środowiskowej, wybrano 5 miast i nadano im tytuł Miasta z Klimatem w każdej z 5 kategorii. Ponadto 15 miastom przyznano wyróżnienia (po 3 z każdej kategorii). Hrubieszów (jako jedyne miasto z województwa lubelskiego) został wyróżniony za swoje działania na rzecz transformacji energetycznej. O wynikach konkursu zadecydowała ilość założonych instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła w naszym mieście. Brano również pod uwagę roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz moc instalacji OZE grzewczych na potrzeby budynków miejskich.

Miasta z najlepszymi wynikami oraz miasta wyróżniające się zostaną zaproszone do współpracy w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wspierać proces planowania i wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej na poziomie lokalnym. Wynikiem współpracy miast z ekspertami będą mapy drogowe transformacji klimatycznej wraz z określeniem ambitnych celów w tym procesie – czytamy na stronie ministerstwa.