Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogram zebrań osiedlowych 2019 r.

08.04.2019
Urzędowe

OBWIESZCZENIA


OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA Nr 2

POLNA

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Polna

      Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Polna, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek), na godz. 17:30

zebranie Mieszkańców Osiedla Polna

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
 6. Wybór członków Zarządu Osiedla.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

      Zebranie odbędzie się w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko”, przy ul. Polnej 19, 22-500 Hrubieszów.

      Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA

/-/ Tomasz Wojciech Antoniuk

 

 


OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

 „ZIELONE”

 z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla „Zielone”

 

Na podstawie § 13 pkt 1 i § 19 Statutu Osiedla „Zielone”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/286/2013 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Zielone” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4486 i z 2019 r. poz. 2886)

 zwołuję

na dzień 15 maja 2019 r. (środa), na godz. 18:00

zebranie Mieszkańców Osiedla „Zielone”.

 

Porządek zebrania: 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
 6. Wybór członków Zarządu Osiedla.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania. 

      Zebranie odbędzie się w Domu Weselnym „U Chłopa” na Lipicach
w Hrubieszowie, przy ul. Lipowej 34.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Henryka Letnianczyn

 


OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

ŚRÓDMIEŚCIE

z dnia  27 marca 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Śródmieście

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Śródmieście, stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień  9  maja (czwartek), na godz. 17:30    

zebranie Mieszkańców Osiedla Śródmieście, 
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1) otwarcie Zebrania Mieszkańców;

2) przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców;

3) sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji;

4) wybór Komisji Skrutacyjnej;

5) wybór władz samorządu mieszkańców;

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 4 ;

b) wybór członków Zarządu osiedla;

6) dyskusja, wolne wnioski;

7) zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Jan Szulakiewicz


OBWIESZCZENIE

 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

 JAGIELLOŃSKIE

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie

 

 Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Jagiellońskie, stanowiącego załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), na godz. 17:30

 

zebranie Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie, 
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

 

 Zebranie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie Filia nr 4,przy ul. Unii Horodelskiej 19, 22-500 Hrubieszów.

Proponowany porządek zebrania:  

1) otwarcie Zebrania Mieszkańców; 

2) przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców; 

3) sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji; 

4) wybór władz samorządu mieszkańców; 

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 7 ; 

b) wybór członków Zarządu osiedla; 

5) dyskusja, wolne wnioski; 

6) zakończenie zebrania. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.                                         

 

PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA 

/-/ Wiesław Bańka

 

 


 OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

PODGÓRZE

 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Podgórze

 

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Podgórze, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 24 kwietnia 2019 r. (środa), na godz.17:00

zebranie Mieszkańców Osiedla Podgórze, 

na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

 

Proponowany porządek zebrania: 

1) otwarcie Zebrania Mieszkańców;

2) przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców; 

3) sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji; 

4) Konsultacje w sprawie propozycji nadania nazwy ulicy łączącej ul. Gródecką z ul. Nową; 

5)wybór Komisji Skrutacyjnej; 

6) wybór władz samorządu mieszkańców; 

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 3 ; 

b) wybór członków Zarządu osiedla; 

7) dyskusja, wolne wnioski; 

8) zakończenie zebrania.

 

Zebranie odbędzie się w Hotelu Restauracji Szałas, przy ul. Wyzwolenia 31, 22-500 Hrubieszów. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA

/-/ Artur Danilczuk

 


OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

Pobereżany

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Pobereżany

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Pobereżany, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), na godz. 18:00

zebranie Mieszkańców Osiedla Pobereżany, 
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Przyjęcie porządku zebrania,
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego za okres 2015-2019,
 4. Wybór Przewodniczącego Osiedla oraz Członków Zarządu Osiedla,
 5. Wolne wnioski,
 6. Dyskusja,
 7. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w świetlicyw Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie, przy ul. Zamojskiej 16, 22-500 Hrubieszów.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA

/-/ Bogdan Patkowski


 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

Kolejarz

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Kolejarz

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Kolejarz, stanowiącego załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 10 kwietnia 2019 r. (środa), na godz. 18:00

zebranie Mieszkańców Osiedla Kolejarz, 
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

 

Zebranie odbędzie się w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko”, przy ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA

/-/ Danuta KowalskaOBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

Piłsudskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Piłsudskiego

Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Piłsudskiego, stanowiącego załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 4 kwietnia 2019 r. (czwartek), na godz. 17:30

zebranie Mieszkańców Osiedla Piłsudskiego, 
na którym ma być dokonany wybór Zarządu i Przewodniczącego Zarządu.

 

Zebranie odbędzie się w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko”, przy ul. Polnej 19, 22-500 Hrubieszów.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Zenon Poluch


 HARMONOGRAM ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH

Harmonogram zebrań osiedlowych 2019 r.
Lp.OsiedleData zebraniaGodzinaMiejsce
1Żeromskiego25.03.2019 (poniedziałek)17:00Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie,
przy ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów
2Garnizon29.03.2019 (piątek)17:00Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie,
przy ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów
3Piłsudskiego4.04.2019 (czwartek)17:30Spółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko”,
przy ul. Polnej 19, 22-500 Hrubieszów
4Kolejarz10.04.2019 (środa)18:00Spółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko”,
przy ul. Polnej 19, 22-500 Hrubieszów
5Pobereżany11.04.2019 (czwartek)18:00Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie,
przy ul. Zamojskiej 16, 22-500 Hrubieszów
6Podgórze24.04.2019 (środa)17:00Hotel Restauracja Szałas,
przy ul. Wyzwolenia 31, 22-500 Hrubieszów
7Jagiellońskie25.04.2019 (czwartek)17:30Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4,
przy ul. Unii Horodelskiej 19, 22-500 Hrubieszów
8Śródmieście9.05.2019 (czwartek)17:30Urząd Miasta Hrubieszów,
przy ul. mjr. H. Dobrzanskiego "Hubala" 1,
22-500 Hrubieszów
10Zielone15.05.2019 (środa)18:00Restauracja "u Chłopa" na Lipicach w Hrubieszowie,
przy ul. Lipowej 34, 22-500 Hrubieszów
11Polna27.05.2019 (poniedziałek)17:30Spółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko”,
przy ul. Polnej 19, 22-500 Hrubieszów