Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Happening ekologiczny

30.04.2024
Rozwój lokalny

W dniu 15 marca bieżącego roku w Hrubieszowie odbył się happening ekologiczny w ramach przedsięwzięcia "Edukacja ekologiczna w mieście" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Wydarzenie miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie edukacji ekologicznej, promowanie odpowiedzialności za stan środowiska oraz rozwijanie umiejętności artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy happeningu mieli okazję brać udział w różnorodnych praktycznych zadaniach, które wspierały postawę proekologiczną i ochronę środowiska. Wydarzenie skupiało się na zrozumieniu kluczowych pojęć ekologicznych, poznaniu źródeł i rodzajów odpadów oraz zasad segregacji. Uczestnicy również doskonalili umiejętności współpracy w grupie.

Inicjatywa była częścią działań na rzecz rozwoju lokalnego i budowania świadomości ekologicznej w Hrubieszowie.

#rozwijamynaszhrubieszow #rozwojlokalny #funduszenorweskie #EOG #norwaygrants #eeagrants #eeanorwaygrants #funduszenorweskieieog #hrubieszow #rozwojlokalnyhrubieszowa #hrubieszowmiastozklimatem #projektnorweski #ekologia #zmianakilmatu