Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Główna nagroda dla Miasta Hrubieszowa w plebiscycie Gmina na 6

22.07.2019
Wyróżnienie

18 lipca 2019 r. odbyła się druga edycja plebiscytu Kuriera Lubelskiego - Gmina na 6. W tym roku Kapituła plebiscytu nagrodziła gminy w kategorii pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Miasto Hrubieszów otrzymało jedną z głównych nagród.

Plebiscyt Gmina na 6 został zorganizowany przez Kurier Lubelski w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Podczas inauguracji w Lubelskiem Centrum Konferencyjnym Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk wręczył nagrody i wyróżnienia dla samorządów z województwa lubelskiego.

Jedna z głównych nagród została przyznana Miastu Hrubieszów za realizację projektu "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii". Statuetkę odebrał Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski.

Nagrodzony projekt obejmował wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w Hrubieszowie. Instalacje służą indywidualnym mieszkańcom miasta. Jego ideą była ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców.

Ogólna wartość projektu to 4 215 933,01 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 3 210 595,12 zł, a wkład własny Gminy Miejskiej Hrubieszów 1 005 337,89 zł .

fot: Łukasz Kaczanowski, UM Hrubieszów