Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze unijne na aktywizację zawodową

19.11.2020
Urzędowe

Osoby w wieku 30 lat i starsze, bezrobotne i bierne zawodowo z terenu województwa lubelskiego mogą skorzystać ze szkoleń w ramach aktywizacji zawodowej. Trwa rekrutacja do projektów.

Prowadzi ją 16 firm i instytucji, które w październiku podpisały stosowne umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie:

 1.  Semius Sp. z o.o.: Przez aktywność do zatrudnienia
 2.  Semius Sp. z o.o.: Od bierności do zatrudnienia
 3.  Hn Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna: Głowa do góry!
 4.  7Cubes Sp. z o. o.: Chcieć To Móc - Przepis na sukces
 5.  Iteb Beata Mierzejewska: Z nową energią na lubelskim rynku pracy
 6.  Ośrodek Szkolenia Dokształcania I Doskonalenia Kadr „Kursor” Piotr Wasak: Kurs na kwalifikacje
 7.  Benefi t Projekt Andrzej Bożek: Krok do sukcesu
 8.  Fundacja „Eco”: Nowe otwarcie
 9.  Benefi t Projekt Andrzej Bożek: Droga do aktywizacji
 10.  Custom Media Group Agnieszka Kędzierska: Nowe możliwości!
 11.  Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych: Lubelszczyzna kwalifikacji
 12.  Polskie Stowarzyszenie Pedagogów I Animatorów Klanza: „Aaz - akademia aktywizacji zawodowej”
 13.  Centrum Szkoleń I Innowacji Sp. z o.o.: Zawodowy restart
 14.  Custom Media Group Agnieszka Kędzierska: Zaktywizowany - zatrudniony
 15.  Fundacja Fuga Mundi: Zawodowy restart!
 16.  Gdela Krystyna Akustica. Med: Krok do kariery

Uczestnik projektu ma dostosowane wsparcie w formie:

 •  indywidualnie opracowanej ścieżki ku zatrudnieniu (IPD),
 • doradztwa zawodowego,
 •  udziału w szkoleniach zawodowych, dzięki którym: nabędzie, podniesie
  lub uzupełni kwalifikacje zawodowe,
 • udziału w stażach zawodowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w „Wyszukiwarce dotacji” na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/ w zakładce „wsparcie dla osób powyżej 30 lat”

Informacji udziela także: 

Punkt Kontaktowy RPO 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin,
tel. 81 46-35-363 lub 605 903 491,

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl