Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Działania Miasta Hrubieszów wobec zagrożenia koronawirusem

11.03.2020
Pozostałe

W miniony wtorek (10 marca br.) Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym działań w regionie związanych z zagrożeniem koronawirusem, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.  Więcej informacji o spotkaniu znajduje na stronie LUW w Lublinie.

W śrdodę (11 marca br.) przedstawiciele Miasta uczestniczyli w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie.
Tego dnia w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się też posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski, Sekretarz Miasta Monika Podolak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja oraz naczelnicy wszystkich wydziałów Urzędu, a także dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.

Informujemy, że w ślad za decyzją Premiera od poniedziałku (16.03) wszystkie hrubieszowskie szkoły i przedszkola będą zamknięte. 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie zajęcia o charakterze opiekuńczym. Jednocześnie apelujemy do rodziców uczniów, którzy posiadają taką możliwość o pozostawienie dzieci w domu już od dnia 12 marca. Więcej informacji dla rodziców i uczniów znajduje się tutaj.

Po decyzji Premiera o odwołaniu imprez masowych zdecydowaliśmy także o zamknięciu obiektów sportowych, a także o odwołaniu wydarzeń niemających charakteru wydarzeń masowych, a odbywających się w miejskich instytucjach kultury. Zarządzenie Nr 253/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Miasta Hrubieszów. Rekomendujemy także podjęcie decyzji o odwołaniu wszystkich imprez planowanych na terenie Miasta przez pozostałych organizatorów.

Przewodniczący osiedli miejskich i sołectwa zostali też poproszeni o nieorganizowanie zebrań mieszkańców do odwołania.

W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych w Urzędzie Miasta Hrubieszów rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną pod numerem 84 696 23 80. 

Aby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Hrubieszów (wypełnić formularz umożliwiający złożenie wniosku) konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Formularze dostępne są na stronie Urzędu Miasta Hrubieszów https://www.miasto.hrubieszow.pl/formularze. Sugerujemy także dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną.

Informujemy o wstrzymaniu do odwołania przyjęć interesantów, które odbywały się w każdy wtorek.

Aktualny wykaz adresów e-mail i telefonów do komórek organizacyjnych Urzędu to:

 • Główny e-mail Urzędu, Sekretariat, kontakt do Burmistrza Miasta - um@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80
 • Zastępca Burmistrza - zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80
 • Sekretarz Miasta - sekretarz@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 26
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny - organizacyjny@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 27
 • Wydział Finansowo-Podatkowy - finanse@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 53
 • Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - usc@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 25
 • Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego - nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 38
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - komunalny@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 56
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju - inwestycje@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 29
 • Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - oswiata@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 50
 • Straż Miejska - strazmiejska@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 52
 • Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych - rada@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 24
 • Stanowisko ds. społecznych - sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl, tel. 84 696 23 80 wew. 24

Urząd Miasta Hrubieszów prowadzi działania związane z profilaktyką na wypadek ewentualnego zagrożenia koronawirusem. W Urzędzie na bieżąco dezynfekowane są poręcze i klamki. Żele dezynfekujące znajdują się w toalecie oraz zostały przekazane pracownikom. Podstawowe informacje na temat koronawirusa i sposobów zapobiegania znajdują się również na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej Urzędu oraz profilu Facebook.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Burmistrz przypomina o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Informacje na temat koronawirusa i sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia
W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informujemy, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Informacje na temat koronawirusa oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia można znaleźć również na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie i Powiatowej Stacji w Hrubieszowie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

https://wsselublin.pis.gov.pl/

http://www.pssehrubieszow.nbip.pl/pssehrubieszow/

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590.

Całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem 509 671 579 pełni też hrubieszowski sanepid.

Przypominamy – żeby zminimalizować ryzyko zarażenia, należy stosować się do zaleceń:

 • często myć ręce;
 • stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust;
 • zasięgnąć pomocy medycznej – jeśli występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu.

Jeżeli zaobserwujemy u siebie symptomy choroby, a wróciliśmy z obszaru ryzyka, należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala zakaźnego: 82 56 23 362.