Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta dla służb mundurowych z Hrubieszowa

20.04.2020
Konsultacje
ankieta

Pełniący służbę w oraz pracownicy cywilni: Policji, Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie.
Wszyscy skupiamy się dziś na walce z epidemią, ale musimy również myśleć o przyszłości miasta. Nie możemy czekać z założonymi rękami, bo dalszy rozwój Hrubieszowa zależy także od tego, jak dziś się o niego zatroszczymy.
Dlatego cały czas, bez względu na wyzwania ostatnich tygodni, pracujemy nad stworzeniem projektu Rozwoju Lokalnego, który da nam szansę pozyskania 10 mln euro z funduszy norweskich i EOG.
Dzięki funkcjonowaniu Państwa jednostek w Hrubieszowie nasza gospodarka rozwija się, jej obecność  dostarcza pozytywnego impulsu dla jego rozwoju.  Region wzbogaca się o nowych mieszkańców i wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Dlatego też Wasz głos, osób dbających o Nasze bezpieczeństwo, jest bardzo ważny i chcemy poznać Wasze opinie odnośnie Naszego Miasta Hrubieszowa.
Bardzo zapraszam do wyrażenia swojej opinii w formie ankiety. Państwa udział w badaniu ankietowym będzie stanowił nieocenioną pomoc w przygotowaniu dokumentów programowych.

Skorzystajmy z okazji i możliwości wymiany pomysłów przez internet.

NASZ WSPÓLNY CEL – TO NASZ HRUBIESZÓW I JEGO PRZYSZŁOŚĆ

Ankieta jest aktywna do 29.04.2020 r.