Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

„Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”

11.03.2024
Rozwój lokalny

06 marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” zorganizowana przez Biuro Projektu Rozwój Lokalny z ramienia Urzędu Miasta Hrubieszów.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim wystąpieniem Marty Majewskiej Burmistrza Miasta Hrubieszowa, która przywitała uczestników przybyłych na spotkanie.

Na konferencji mieliśmy przyjemność gościć:

  • przedstawiciela Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Naczelnika Wydziału Wsparcia JST
    w Departamencie Programów Pomocowych Pana Kamila Wiedera,
  • głównego specjalistę ds. programów ponadnarodowych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Panią Małgorzatę Błaszczyk-Osik
  • ekspertów Związku Miast Polskich Ryszarda Grobelnego, Joannę Ćwiklińską – Ziomek, Grzegorza Dziarskiego, Marka Gabzdyla oraz Kamila Niklewicza,
  • delegację przedstawicieli Miasta Elverum Commune w Norwegii, zagranicznego partnera projektu
    z Państw-Darczyńców.

Działania projektowe wspierające realizację całościowej, strategicznej koncepcji rozwoju Hrubieszowa oraz najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” zaprezentował Paweł Wojciechowski, Zastępca Burmistrza Hrubieszowa.

Przebieg współpracy bilateralnej, jaka została nawiązana z Gminą Elverum omówił Wojciech Czernysz, Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny, natomiast wpływ doświadczeń wypracowanych w ramach projektu z norweskiego punktu widzenia przedstawili Arnfinn Uthus Zastępca Burmistrza Elverum oraz Daria Monika Dyresen, Doradca międzynarodowy, Elverum Kommune.

O roli przedsiębiorczości lokalnej w rozwoju miasta opowiedział z kolei Adam Mikołajczyk, doradca Związku Miast Polskich. Podczas konferencji przeprowadzono także panel dyskusyjny z udziałem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej, przedstawicieli z Miasta Niska oraz Biłgoraja, a także lokalnych przedsiębiorców. Moderatorami dyskusji byli Marek Gabzdyl oraz Kamil Niklewicz doradcy Związku Miast Polskich.

Konferencję zakończyło wystąpienie Justyny Krawczyk-Stadnik Dyrektora KCEiWG, w ramach którego zaprezentowano film promujący Hrubieszów, będący elementem strategii promocji gospodarczej miasta oraz ogłoszono wyniki konkursu „Młodzi Przedsiębiorczy”. Laureatom konkursu wręczono nagrody. Całość panelu poświęcona była działalności Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie.