Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Przebudowa drogi na ul. Dębowej

Możemy już wygodnie podróżować ul. Dębową w Hrubieszowie. W ramach inwestycji przebudowano drogę o długości 757 m. Inwestorem jest Gmina Miejska Hrubieszów. Wykonawcą PRDM Hrubieszów. Wartość zadania 684 277,00 zł finansowana w całości przez miasto.  

Budowa miejsc rekreacji na terenie naszego miasta.

Postępują prace budowlane w ramach projektu dofinansowanego w ramach PROW, dot. budowy 9 miejsc rekreacji na terenie naszego miasta. Inwestorem jest Gmina Miejska Hrubieszów, a Wykonawcą P.W. ALLBUD Sp. z o.o. Wartość inwestycji 1 396 440 zł, w tym 590 746 zł stanowi dotacja ze środków UE....

Strony

Pokaż okno Facebooka przy fokusie