Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zabytki w datach

1400-1411 powstaje zamek królewski, drewniany
1416 kościół i klasztor oo. dominikanów z fundacji Jana Biskupca, bpa chełmskiego, drewniany
1425 kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, drewniany
1544 spalił się kościół dominikanów
1547 kościół szpitalny św. Ducha
1548 odbudowa kościoła i klasztoru oo. dominikanów z fundacji Zygmunta Augusta
po 1550 dwie bramy: Chełmska i Bełska
1569 umocnienia miejskie - "parkan miejski"
1578 renesansowa bożnica, murowana
po 1596 cerkiew unicka, murowana
2 po. XVI w. cerkiew filialna p.w. Podniesienia Krzyża św., drewniana
1595-1630 cerkiew p.w. Wniebowzięcia NAP, murowana
1648 zniszczenie zamku, kościoła i klasztoru oo. dominikanów przez wojska kozackie Chmielnickiego
1695 odbudowa kościoła i klasztoru oo. dominikanów z fundacji Feliksa Potockiego, kasztelana krakowskiego
1736 cerkiew Wniebowzięcia NAP spalona
1736-1766 budowa istniejącego kościoła i klasztoru oo. dominikanów p.w. św. Mikołaja, od1786 stał się parafialnym
1780 dzwonnica przy cerkwi gr. kat., murowana, remontowana 1870, przebudowana na kaplicę 1888
1781 kasata klasztoru oo. dominikanów
1786 rozebranie kościoła famego z rozkazu władz austriackich
1791 dala na portyku dworu Du Chateau, ale prawdopodobnie i dwór i plebania katolicka są z lat sześćdziesiątych XVIII w.
1795 drugi, po spaleniu ratusz w pierzei zach. rynku, murowany z drewnianą wieżą
1795-1808 cerkiew unicka p.w. św. Mikolaja z funduszy parafian i przy udziale dziedzica, murowana, proj. Losa de Losenau
1803 kaplica pogrzebowa na cmentarzu rzym. kat., murowana
1803 spalił się kościół szpitalny św. Ducha
1803 wybudowano dom starców św. Ducha
po 1803 rozebranie cerkwi filialnej
1819 ostateczna likwidacja klasztoru oo. dominikanów
1822 stajnie dla szwadronu i ujeżdżalnia dla kawalerii
1827 średnia szkoła w gmachu poklasztornym, przebudowa wg proj. Hiacynta Dąbrowskiego
1830-1841 budowa trzech mostów
1834 murowana szkoła obwodowa, proj. L. Zarzyckiego
1838 murowany odwach
1842 budowa kramów
1844 pierwsza studnia - pompa
1847 nowy ratusz
1858 szpital św. Jadwigi kosztem ziemian z okolicy
1860 kaplica pogrzebowa na cmentarzu rzym. kat., murowana
1864 dzwonnica murowana przy cerkwi
1871 odrestaurowanie cerkwi i pokrycie blachą
1873 nowy sobór prawosławny p.w. Wniebowzięcia NMP kosztem władz rosyjskich (carskich)
1874 nowa bożnica na miejscu starej, renesansowej
1875 zamiana cerkwi unickiej na prawosławną
2 poł. XIX w. dzwonnica murowana na przy kościele św. Mikołaja z dzwonami 1734 i 1749 r.
1881 szpital św. Edmunda dla chorych na sekretne choroby kosztem TRH
1881 stacja poczty i telegraf
1916 dwie linie kolejowe: normalnotorowa i wąskotorowa
1927 dworzec kolejowy zniszczony w 1944 przez hitlerowców

na podstawie opracowania Teresy Fabiańskiej-Żurawskiej "Hrubieszów - dzieje miasta i jego zabytków" Bibloteka TRH, Tom 19, Hrubieszów 1993 r.