Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Burmistrza

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Patronat jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

Przyznanie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami (program lub regulamin) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą w terminie do 21 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

Prosimy zainteresowane instytucje i osoby o zapoznanie się z jego treścią.