Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych

 

Związek Miast Polskich

Data przystąpienia: 01.01.2020 r.

Podstawa prawna członkostwa: Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Adres www: miasta.pl

 

Związek Gmin Lubelszczyzny

Data przystąpienia: 29.01.1999 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr V(40)99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny

Adres www: zgl.pl

 

 

Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej

Data przystąpienia: 14.02.2001 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr XXV/315/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14  lutego 2001 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu

 

Związek Transgraniczny Euroregion Bug

Data przystąpienia: 14.02.2001 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr XXV/319/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG

Adres www: euroregionbug.pl

 

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

Data przystąpienia: 28.09.2007 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie przystąpienie Gminy Miejskiej Hrubieszów do Hrubieszowsko – Mireckiego Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”, Lokalna Grupa Działania w charakterze członka wspierającego

Adres www: lgdhrubieszow.pl

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Gotania

Data przystąpienia: 26.02.2016 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Hrubieszów do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Gotania”

Adres www: facebook.com/regiongotania