Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta Dużej Rodziny

 Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny, określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1863.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, potwierdzającym uprawnienia do korzystania w ramach w/w ustawy jest Karta Dużej Rodziny.

 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wnioski - wraz z dokumentami - o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, w pokoju nr 4.

Szczegółowe informacje dotyczące określenia zasad nabywania uprawnień w ramach Ustawy o Karcie Dużej Rodziny zawarte są na stronie Rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina.

Zachęcamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy wszystkie podmioty, niezależnie od sektora czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych;
  • współtworzenie pierwszej ogólnopolskiej inicjatywy skierowanej do dużych rodzin;
  • możliwość realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu i wsparcia rodzin wielodzietnych;
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji dzięki umieszczeniu jej danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym; - wzbudzenie zaufania, a tym samym zwiększenie grona klientów i  większe zyski;

Przedsiębiorcy mogą przystąpić do programu w dowolnym czasie.  W tym celu należy:

  • określić, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści jakie może zaoferować rodzinom wielodzietnym firma;
  • wypełnić formularz  e-deklaracja dołączenia do Karty Dużej Rodziny dostępny na stronie www.rodzina.gov.pl.           

Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy oraz zostanie podpisana umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Do pobrania informator „Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny” ze strony www.rodzina.gov.pl.