Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje

STRONA HRUBIESZOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeśli jesteś przedstawicielem hrubieszowskiej organizacji pozarządowej i chcesz, aby Twoja organizacja była umieszczona na stronie Urzędu Miasta Hrubieszów - wypełnij ankietę.
Wypełnioną ankietę należy wysłać droga elektroniczną na adres email: organizacje@miasto.hrubieszow.pl lub fax-em pod nr (84) 696 23 80 wew. 30. Można dostarczyć również w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta.


AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

1 marca 2016 r. - Oferta na realizację zdania publicznego przez Stowarzyszenie "Amazonki" w zakresie Ochrony i promocja zdrowia - profilaktyka onkologiczna" 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę  Stowarzyszenie "Amazonki"  na realizację zadania publicznego:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Urzędu Miasta - tablica ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Oferta do pobrania

27 października 2015 r. - Oferta na realizację zdania publicznego przez Miejski Klub Sportowy "Unia" Hrubieszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - "Stypendia sportowe dla zawodników IV Ligi Lubelskiej Seniorów" 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę Miejskiego Klubu Sportowego "Unia" Hrubieszów na realizację zadania publicznego:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Urzędu Miasta - tablica ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Oferta do pobrania

9 października 2015 r. - Oferta na realizację zdania publicznego przez Miejski Klub Sportowy "Unia" Hrubieszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę Miejskiego Klubu Sportowego "Unia" Hrubieszów na realizację zadania publicznego:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Urzędu Miasta - tablica ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Oferta do pobrania

17 czerwca 2015 r. - Informacja dotycząca działań organizacji pozarządowych wynikających z realizacji zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy w 2015 r. 

Priorytetowe zadania publiczne określone w programie współpracy w 2015 r. realizują następujące organizacje pozarządowe:

1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) usługi opiekuńcze;
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Powyższe zadanie realizuje Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy w Lublinie w formie powierzenia realizacji zadania za kwotę 355 000 zł.

2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) działania rehabilitacyjne dla pacjentów onkologicznych;
Powyższe zadanie realizuje Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie w formie powierzenia realizacji zadania za kwotę 2 500 zł.
b) działania zdrowotne na rzecz osób w wieku emerytalnym;
Powyższe zadanie jeszcze nie zostało zlecone do realizacji.

3. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) organizowanie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek specjalistycznych;
Powyższe zadanie realizuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu w formie powierzenia realizacji zadania za kwotę 27 793,98 zł.

4. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie.
Powyższe zadanie realizują następujące organizacje pozarządowe:
1) Miejski Klub Sportowy „Unia” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacja zadania dotacją w wysokości 250 000 zł;
2) Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 8 000 zł;
3) Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 6 000 zł;
4) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 „Dla Szkoły” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 5 000 zł.

5. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2015”:
a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wraz z programem profilaktycznym (kolonie, obozy);
Powyższe zadanie realizuję Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie w formie powierzenia realizacji zadania za kwotę 32 000 zł;
b) organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych;
Powyższe zadanie realizują następujące organizacje pozarządowe:
1) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 3 500 zł;
2) Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 3 500 zł;
3) Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 3 000 zł;
4) Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 3 000 zł;
5) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 3 000 zł;
6) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 „Dla Szkoły” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 2 000 zł;
7) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich rodzinom „Mamy Siebie” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 2 000 zł.
c) prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz innych stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości w społeczności Hrubieszowa.
Zadanie powyższe realizuje Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen” w Hrubieszowie w formie wsparcia realizacji zadania dotacją w wysokości 35 000 zł.

 10 czerwca 2015 r. - Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” organizatorem turnieju piłkarskiego

W dniu 10 czerwca 2015 roku na boiskach sportowych należących do Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie odbył się V Turniej Piłki Nożnej rocznika 2004 i młodsi „Jelonki Piłkarskie”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne ”Razem” w Hrubieszowie i Burmistrza Miasta Hrubieszów. Gospodarzem turnieju był Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie.
Nazwa turnieju nawiązuje do herbu miasta Hrubieszów w którym znajduje się piękny,waleczny i dumny jeleń. Organizatorzy pragną nie tylko odwoływać się do tych wartości, ale je dostrzegać,kształtować i rozwijać. Uczyć zasad fair play i doskonale bawić się poprzez udział w rozgrywkach sportowych. Dodatkowo propagować zdrowy styl życia i popularyzować miasto i ziemię hrubieszowską.
Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta, (grawerki na puchary drużynowo,dla najlepszego strzelca, technika i bramkarza zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt,nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych drużyn) i Stowarzyszenie Edukacyjne ”Razem” w Hrubieszowie (puchary dla drużyn, puchary dla najlepszego strzelca, technika i bramkarza wśród chłopców i dziewcząt, dyplomy) oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie trzy puchary i upominki.

 21 maja  2015 r. - Spotkanie władz miasta z organizacjami pozarządowymi

We czwartek 21 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi dotyczące Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Celem spotkania było dokonanie samooceny jakości współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w mieście. Ocena współpracy przeprowadzona została w kontekście jej trzech najważniejszych aspektów:

 1. Współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych.
 2. Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
 3. Infrastruktury współpracy i tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej.

Samorząd reprezentował burmistrz Tomasz Zając i jego zastępca Marta Majewska oraz pracownicy UM: Marta Mazek, Izabela Zin i Wacław Mucha.

W tym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Zofia Szpyrka - Stowarzyszenie Diabetyków
 2. Stanisława Aranowska - Stowarzyszenie Amazonki Hrubieszów
 3. Maria Dębicka - Polski Związek Niewidomych
 4. Paweł Tarasiuk - Stowarzyszenie „Kres”
 5. Mateusz Chmarzyński - MKS Unia Hrubieszów
 6. Marianna Warzybok - Stowarzyszenie Amazonki Hrubieszów
 7. Leokadia Owsik - AK Hrubieszów
 8. Irmina Drawdzik - PCK
 9. Marcin Nadulski – PCK
 10. Halina Bogatko - ŚDS Hrubieszów
 11. Kosakowski Marcin - Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski
 12. Małgorzata Cios - Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem”
 13. Łucja Hojda - Polski Związek Niewidomych
 14. Tadeusz Panasiewicz - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen”
 15. Justyna Krawczyk - LOT Gotania
 16. Leszek Wołos - ZHP Hufiec Hrubieszów
 17. Marek Watras - LOT Gotania
 18. Agata Malon - Stowarzyszenie „Mamy Siebie”
 19. Małgorzata Dobrowolska Pawluk - Stowarzyszenie „Mamy Siebie”
 20. Małgorzata Kudiuk - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo
 21. Zbigniew Krawczuk - UKS „Ogólniak”
 22. Edyta Dobosz-Maciuk – SAAK
 23. Zygmunt Klimowski - FIL (Moderator).

Podczas spotkania przyjęto następujące rekomendacje dotyczące współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi:

 1. Przesłanie przez Urząd Miasta Hrubieszowa ankiety do stowarzyszeń, a następnie umieszczenie danych w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej.
 2. Upowszechnienie adresu mailowego do kontaktu z organizacjami pozarządowymi.
 3. Informacje o najważniejszych imprezach będą zamieszczane w kalendarzu imprez miasta, informacje o nagłych imprezach będą zamieszczane na bieżąco.
 4. Organizacje odpowiednio wcześniej będą informowały o imprezach przesyłając informacje do zamieszczenia w kalendarzu imprez.
 5. Organizacje będą uczestniczyły przy współtworzeniu programów i strategii, oraz będą konsultować ewentualne poprawki.
 6. Szerzej upowszechnić konsultacje dotyczące programu współpracy.
 7. Strategia rozwoju miasta powinna być konsultowana z organizacjami pozarządowymi, z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.
 8. Utworzenie Rady Pożytku Publicznego przy Urzędzie Miasta Hrubieszowa.
 9. Powstanie procedur udostępniania lokali, mienia komunalnego organizacjom pozarządowym.
 10. Powołanie inicjatywy lokalnej w budżecie miasta.
 11. Organizacje wyrażają chęć aktywnego uczestnictwa w ocenie rocznego programu współpracy.
 12. W miarę możliwości stworzyć fundusz pożyczkowy, wkładu własnego dla małych organizacji, oraz rozważyć powstanie budżetu obywatelskiego.
 13. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych organizacjom.
 14. Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 15. Zorganizowanie stałych spotkań tylko dla organizacji pozarządowych z samorządem i wspierania Forum hrubieszowskich organizacji pozarządowych.
 16. Wyznaczenie pracownika Urzędu Miasta, który będzie miał więcej czasu na pracę z organizacjami pozarządowymi.

 12 lutego 2015 r. - Otwarta oferta na realizację zdania publicznego przez Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia „Amazonki" na realizację zadania publicznego:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Urzędu Miasta - tablica ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Oferta do pobrania

 12 września 2014 r. - Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) na spotkanie w dniu 22 września 2014 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Omówienie zasad oraz określenie terminu składania wniosków do projektu budżetu na 2015 r.
 2. Wolne wnioski.

Oferta do pobrania

 13 maja 2014 r. - Otwarta oferta na realizację zdania publicznego przez Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia „Amazonki" na realizację zadania publicznego:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Urzędu Miasta - tablica ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Oferta do pobrania

 8 listopada 2013 r. - Spotkanie z NGO w sprawie II konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO”

Zapraszamy organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i inne związki wyznaniowe) z terenu gmin podregionu Gotania na spotkanie w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie.
Spotkanie dotyczy II konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO” - Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Program spotkania:

 1. Zapoznanie z dokumentacją konkursową i omówienie zasad aplikowania.
 2. Przedstawienie przykładowych projektów realizowanych przez NGO, które uzyskały dotacje w I konkursie.
 3. Zapoznanie z dobrymi praktykami szwajcarskimi w zakresie funkcjonowania i działania organizacji pozarządowych.
 4 listopada 2013 r.  Czy organizacja pozarządowa może zarabiać. Obejrzyj film!
 Zarządzenie Nr 494/2013 BM z dnia 14.10.2013 r.

z dnia 14.10.2013r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok (link).

Wynik konsultacji projektu

6 maja 2013 r. - Otwarta oferta na realizację zdania publicznego przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", Organizacja Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia „Amazonki" na realizację zadania publicznego:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Urzędu Miasta - tablica ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Oferta do pobrania

31 stycznia 2013 r. - Otwarta oferta na realizację zdania publicznego przez Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia „Amazonki" na realizację zadania publicznego:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Urzędu Miasta - tablica ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Oferta do pobrania