Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Historia w datach

1254 pierwsze wzmianki o istnieniu osady
1400 założenie miasta przez Władysława Jagiełłę
1 poł. XV w. starostwo niegrodowe, enklawa Ziemi Chełmskiej na terenie księstwa bełskiego
1473-1490 siedziba diecezji chełmskiej
1492 napad Tatarów
1498 napad Tatarów
1500 dwa napady Tatarów
1502 odnowienie lokalizacji na prawie brandenburskim przez Aleksandra Jagiellończyka
1506 odbudowane miasto znów zniszczone przez Tatarów
1507 napad Tatarów
1519 napad Tatarów
1526 napad Tatarów
1544 wielki pożar niszczy doszczętnie miasto, kościół i klasztor oo. dominikanów
1550 król Zygmunt August nadaje miastu herb i wznosi wały i umocnienia obronne, dwie bramy Bełską i Chełmską
1609 pożar
1640 napad Tatarów
1648 Chmielnicki niszczy zamek i miasto
1652 Szwedzi i wojska Rakoczego niszczą miasto
1672 napad Tatarów, rozprawia się z nimi Jan III Sobieski
1709 walki hetmana Sieniawskiego i Karola I niszczą miasto
1709 morowe powietrze
1772 zabór austriacki
1799 zamiana dóbr z rządem Austrii, Ignacy Cetner, woj. bełski właścicielem
1801 pożar niszczący część miasta
1803 Ignacy Cetner prawnym właścicielem dóbr składających się na dawne starostwo hrubieszowskie
1803 pożar niszczy kościół św. Ducha i część miasta
1809 Hrubieszów należy do Księstwa Warszawskiego
1810 Hrubieszów siedzibą powiatu
1812 ksiądz Stanisław Staszic właścicielem wpisanym do akt hipotecznych
1812 pożar
1814 trzy pożary drewnianej zabudowy śródmieścia
1815 Hrubieszów należy do Królestwa Kongresowego
1821 plan miasta sporządzony przez geometrę H. Dąbrowskiego
1837 plan uporządkowania rynku wg. proj. budowniczego powiatowego A. Quapilla
1859 plan i projekt regulacji m. Hrubieszowa przez inż. powiatowego A. Pancera
1863 plan sytuacyjny części miasta przez budowniczego W. Pliszczyńskiego
1864 ujednolicony projekt odbudowy kramów w rynku
1866 miasto przestaje być własnością prywatną
1876 plan istniejącego rozplanowania
1880 projekt nowej regulacji przez inż. arch. Kryckiego

 

na podstawie opracowania Teresy Fabiańskiej-Żurawskiej "Hrubieszów - dzieje miasta i jego zabytków" Bibloteka TRH, Tom 19, Hrubieszów 1993 r.