Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz formularze do pobrania

Załatwianie spraw w urzędzie drogą elektroniczną

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Hrubieszów

Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Aby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Hrubieszów (wypełnić formularz umożliwiający złożenie wniosku) konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Jeśli chcesz założyć konto kliknij TUTAJ. Instrukcje użytkowania platformy ePUAP znajdują się dostępne są na platformie ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne przesłane na ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (za wyjątkiem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który nie musi być podpisany) lub profilem zaufanym ePUAP. Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników.

Uwagi:

  1. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  3. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Finansowo-Budżetowy

Deklaracje oraz informacje podatkowe

Deklaracje w wersji edytowalnej (DOC),  DT-1 oraz DT-1/A (PDF)

Zwrot podatku akcyzowegoWydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

 

 


 

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

 

Zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Patronat Burmistrza


 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym