Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkola z Hrubieszowa nagrodzone za udział w wakacyjnym wyzwaniu Sportowej Akademii Veolia Junior

Przedszkola z Hrubieszowa nagrodzone za udział w wakacyjnym wyzwaniu Sportowej Akademii Veolia Junior Karate, baseball, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie i taekwondo – to dyscypliny olimpijskie, które w trakcie Veoliady – Olimpiady Przedszkolaków on-line poznali najmłodsi. W sportowej przygodzie dzieciom towarzyszył lisek SAVuś - maskotka SAV Junior, a placówki zmierzyły się w konkursie. W...

Kolejny hrubieszowski przedsiębiorca wśród partnerów honorujących Kartę Seniora

W dniu 29 października 2020 r. Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa wręczyła certyfikat poświadczający udział w programie Ogólnopolska Karta Seniora edycja lokalna, Pani Iwonie Hunkiewicz właścicielowi firmy"TRANSWAY" Usługi Przewozowe ul. Nowa 14, która oferuje posiadaczom Karty Seniora: -  5% rabatu na zakup węgla w składzie węglowym przy ul. Grabowieckiej 20 w Hrubieszowie - 10%...

Wspieraj seniora

Gmina Miejska Hrubieszów wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny...

80% dofinansowania szkoleń i doradztwa - wparcie Covid - 19

marrMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 80% dofinansowania szkoleń i doradztwa - wparcie Covid - 19

Nowa tarcza dla biznesu

Rząd wprowadza nowe rozwiązania takie jak dodatkowe świadczenia postojowe,  zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,  5 tysięcy złotych dotacji dla mikro- i małych firm oraz planuje zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021. roku. Z nowych instrumentów mogą skorzystać konkretne branże: Gastronomia (restauracje, puby, bary, kawiarnie) Rozrywka...

Trwa budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej

Aura pogodowa pozwala na to, żeby prace inwestycyjne na terenie miejskich ulic mogły być realizowane. Trwa między innymi budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przy ulicy Ogrodowej. Prace wykonywane są metoda bezwykopową z rur PEHD 100-RC o średnicy 315 mm i łącznej długości 477, 4 m.  W zakres prac wchodzi budowa 6 studzienek osadnikowych z włazem żeliwnym, 9 studzienek osadnikowych z kratą...

Wyniki konkursu fotograficznego „Hrubieszów w nowym świetle"

Ogłaszamy wyniki konkursu!!Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ogłoszony przez Urząd Miasta Hrubieszów konkurs „Hrubieszów w nowym świetle" został rozstrzygnięty.

Wspieraj Naszych Hrubieszów

Rząd wprowadza nowe obostrzenia, które objęły lokale gastronomiczne. Według nowych zasad będą one mogły jedynie wydawać posiłki na wynos.  W ramach wsparcia rozpoczynamy akcję Wspieraj naszych Hrubieszów – tworzymy bazę hrubieszowskich przedsiębiorców którzy w tych trudnych czasach oferują swoje produkty z dowozem do domów mieszkańców. Akcja ma na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez...

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to: objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu); w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się...

Jaką pomoc dla firm dotkniętych Covid-19 mogą uzyskać przedsiębiorcy w październiku

Wiele firm ciągle boryka się z problemami finansowymi wywołanymi COVID-19. W ramach obowiązujących Tarcz antykryzysowych dostępne są jeszcze świadczenia, o które wnioskować będą mogli przedsiębiorcy w październiku 2020 roku. Świadczenie postojowe nie tylko dla branży turystycznej Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze ze świadczenia postojowego, mogą nadal składać wnioski do ZUS. Przepisy...

Zmiana organizacji pracy w Punktach Konsultacyjnych

Informujemy, że dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii będą odbywały się telefonicznie. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 28.10.2020 r. Radca prawny pełni dyżury w każdą środę w godz. 15:30 - 17:30 - tel. 84 696 2504 wewn. 27 Psycholog pełni dyżury w co drugą środę w godz. 15:30-17:30 - tel. 84 696 2504 wewn...

Dyżury telefoniczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Przypominamy, że w związku z panującym zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie prowadzi dyżury telefoniczne. Osoby przebywające w kwarantannie domowej, starsze, niesamodzielne mogą zgłaszać potrzeby w zakresie dostarczenia do domu niezbędnych artykułów spożywczych. Udzielanie pomocy w zakupach artykułów spożywczych dla osób w podeszłym wieku (...

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

  W związku z Zarządzeniem nr 379/2020 z dnia 9 października 2020 r. Burmistrza Miasta Hrubieszowa w dniach od 9 października do 16 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami” w celu zgłaszania opinii i uwag. Konsultacje miały charakter pisemny, w ich wyniku nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi....

Przetarg ul. Pobereżańska

INFORMACJA Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami przy ul. Pobereżańskiej. Szczegóły ogłoszeń: Przetarg 25 listopada 2020 roku: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1563679 Przetarg 26 listopada2020 roku: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly...

Przetarg ul. Łany

INFORMACJA Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza przetarg na sprzedaż działki przy ul. Łany. Szczegóły ogłoszenia: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1563415

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 28 października 2020 r. (środa) o godzinie 11:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku...

Głosowanie w konkursie "Hrubieszów w nowym świetle"

W ogłoszonym Konkursie fotograficznym "Hrubieszów w nowym świetle "na najładniejszą fotografię nocną wykonaną podczas próby iluminacji świetlnej Parku Miejskiego im. Solidarności, swoje prace nadesłało  9 uczestników!!

Przetarg ul. Rynek

INFORMACJA Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Rynek 9. Szczegóły ogłoszenia: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1563345

Przetarg ul. Ludna

INFORMACJA Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej przy ul. Ludnej. Szczegóły ogłoszenia: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1563251  

Przetarg ul. Lipowa, ul. Świerkowa

INFORMACJA Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza przetargi na sprzedaż działek niezabudowanych przy ul. Lipowej i Świerkowej. Szczegóły ogłoszenia: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1563227  

Przedsiębiorco!!! są jeszcze pieniądze z Unii Europejskiej.

Środki z Funduszy Unijnych są na wyciągnięcie ręki. Masz pomysł na siebie, chcesz rozwinąć technologicznie swoje przedsiębiorstwo, nie zwlekaj.  W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój można jeszcze uzyskać pomoc z linii: 1.1.1 „Szybka ścieżka” – badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Można wziąć udział w jednym z dwóch konkursów tematycznych: 1....

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, iż od dnia 19.10.2020 r. nastąpi zmiana w sposobie bezpośredniej obsługi interesantów. Bezpośrednia obsługa interesantów, bez wcześniejszego umawiania, odbywać się będzie codziennie w godzinach od 730 do godz. 1200. Od godziny 1200 do godziny 1530 obsługiwane będą wyłącznie osoby, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem (tel. 84 ...

Z przykrością informujemy o śmierci Pani Marii Kwiatkowskiej

                                         Z przykrością informujemy o śmierci Pani Marii Kwiatkowskiej- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie.                                                                                                     Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym...

XX Dzień Papieski

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II oraz 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Od roku 2001 Dzień Papieski obchodzony jest również w polskim Kościele rzymskokatolickim jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą...

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych zwanym również Dniem Białej Laski składamy Państwu wyrazy uznania oraz życzenia zdrowia, szczęścia, realizacji najśmielszych marzeń, wielu codziennych radości i sukcesów w przełamywaniu wszelkich barier, wiary we własne możliwości oraz równych szans w życiu społecznym. Przewodnicząca Radey Miejskiej                                             ...

Tarcza 5.0 (Tarcza branżowa)

Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do ZUS o wsparcie.  Rusza pomoc dla  branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

XXVI Sesja Rady Miejskiej dostępna w wersji tekstowej

Od 23 września 2020 roku każda Sesja Rady Miejskiej powinna być dostępna w wersji tekstowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z realizacji ustawy nakazującej zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych. Pierwszą sesją Rady Miejskiej objętej obowiązkiem transkrypcji jest XXVI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września br...

Cykliczne spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dniu 13.10.2020 r. z inicjatywy Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej odbyło się cykliczne spotkanie z Rad nymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Radni zostali zapoznani z działaniami pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mającymi na celu uszczelnienie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście...

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Październik już od 1985 roku jest miesiącem walki z rakiem. Natomiast od 2008 roku w dniu 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Symbolem walki z rakiem piersi jest różowa wstążka. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na to jak ważna jest regularna profilaktyka w dziedzinie związanej z rakiem piersi.

Komunikat Starosty Hrubieszowskiego

o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu hrubieszowskiego

Bądźmy odpowiedzialnymi za innych i uważajmy na siebie!

Wszyscy z niepokojem przyjmujemy informacje o zwiększającej się w ostatnim czasie liczbie osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Rośnie liczba osób zakażonych oraz zmarłych. To oznacza, że koronawirus nadal jest groźny. W poniedziałek, 12 października br., podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówione zostały rozwiązania, które mają na celu minimalizować ryzyko...

Dobiegają końca prace przy przebudowie dwóch dróg powiatowych na ulicy Wspólnej i Podzamcze

Dobiegają końca prace przy przebudowie dwóch dróg powiatowych na ulicy Wspólnej i Podzamcze. Przebudowa prowadzona jest w porozumieniu Powiatu Hrubieszowskiego z Gminą Miejską Hrubieszów.

Dzień Edukacji Narodowej 2020

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej. Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz...

Informacja

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że w związku z zamiarem przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa, można składać wnioski o zmianę przeznaczenia terenów w tym dokumencie.Złożone wnioski zostaną wykorzystane do określenia zakresu przestrzennego zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego...

Prace nad projektem "Rozwój Lokalny" – trzecie śniadanie biznesowe z przedsiębiorcami

Prace nad projektem "Rozwój Lokalny" – trzecie śniadanie biznesowe z przedsiębiorcami

Kolejny hrubieszowski przedsiębiorca wśród partnerów honorujących Kartę Seniora

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska  wręczyła dzisiaj Certyfikat poświadczający udział w programie Ogólnopolska Karta Seniora edycja lokalna, Pani Agacie Zatorskiej właścicielowi firmy FINES HRUBIESZÓW ul. Rynek Sutki 22, która oferuje posiadaczom Karty Seniora 5% rabatu na zakup paneli fotowoltaicznych oraz zniżkę w punkcie opłat - pobierana opłata to 50 gr od każdej opłaty. Przypominamy...

Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października obchodzony jest Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego.

Informujemy

Informujemy że, z uwagi na zwiększającą się liczbę stwierdzanych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, obchody Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej planowane na 14 października 2020 r. -  nie odbędą się.

Spotkanie partycypacyjne z Radnymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie

9 października br. odbyło się w ramach końcowej partycypacji projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" spotkanie z Radnymi Miasta Hrubieszowa: Panią Anną Naja – Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panem Arturem Danilczukiem – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, Panem Wiesławem Bańka, Panią Danutą Kowalską, Panem Zbigniewem Lebiedowiczem. Przedstawiciele władz miasta: Pani...

Informacja o zmianie adresu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Wdrażanie monitoringu na terenie miasta

W ubiegły piątek 9.10.2020 r.z inicjatywy Burmistrza Miasta Hrubieszowa - Pani Marty Majewskiej odbyło się spotkanie ze służbami mundurowymi - podczas, którego na wirtualnej mapie miasta omówione zostały miejsca montażu kamer w ramach tworzonego systemu monitoringu miejskiego.    

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Hrubieszów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Z uwagi na zwiększającą się liczbę stwierdzanych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, od 13 października 2020 r. wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Hrubieszów. Zmiana w sposobie funkcjonowania jest podyktowana koniecznością zminimalizowania narażania zdrowia zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta Hrubieszów.   Interesanci przyjmowani będą w...

II edycja Listtowie Siódemka w Hrubieszowie

II edycja Listtowie Siódemka w Hrubieszowie za nami!! Około 120 osób pokonało 7 kilometrową przełajową trasę położoną pomiędzy Hrubieszowem, Brodzicą i Wolicą. Impreza zorganizowania była przez Lokalną Organizację Turystyczną Gotania przy współudziale HOSiRu, a patronat nad wydarzeniem objęła Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Iluminacje w Parku Miejskim

W minioną sobotę 10 października, z inicjatywy  Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej, goście oraz mieszkańcy miasta mieli okazję oglądać próbę instalacji świetlnej rozmieszczonej w kilku punktach Parku Miejskiego im Solidarności.

Program współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zarządzeniem Nr 379/2020 z dnia 9 października 2020 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu na formularzu...

Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej

Informujemy, że od soboty 10 października br. zasady obowiązujące do tej pory w strefach żółtych tj. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej obejmują terytorium całego kraju. Więcej informacji na portalu GOV.PL.

Komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Z uwagi na obserwowany wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w województwie lubelskim i na terenie całego kraju - apelujemy do naszych interesantów, by - dla bezpieczeństwa swojego i innych - ograniczyli do niezbędnego minimum wizyty w urzędzie. Informujemy, że wszystkie wydziały urzędu działają tak, jak do tej pory. Mimo to dla bezpieczeństwa mieszkańców rekomendujmy ograniczenie do minimum...

Pogrzeb Dzieci zmarłych przed narodzeniem

W dniu 15 października 2020 r. - w Dzień Dziecka Utraconego, w kościele pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie o godz. 11.00 odbędzie się Msza Święta w intencji Dzieci Martwo Urodzonych i Utraconych.

Odbiór zestawu narzędzi hydraulicznych

W dniu 7 października 2020 r. Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała zestaw narzędzi hydraulicznych marki LUKAS z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Zapraszamy do Loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Szanowni Państwo Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu  w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r.   Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:  www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie...

Strony