Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla mieszkańców Hrubieszowa

Gmina Miejska Hrubieszów w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na budowie basenu w Hrubieszowie przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. S. Żeromskiego 29 uprzejmie informuję Państwa, że część prac betonowych będzie musiała być prowadzona w godzinach nocnych w dniu 30  kwietnia 2020 r. Powyższe prace spowodowane są koniecznością zachowania reżimów technologicznych. Gmina Miejska Hrubieszów  w...

Akcja wizerunkowa „Wrastaj w Hrubieszów” przeniesiona na późniejszy termin

W związku z zagrożeniem związanym z wirusem COVID – 19 informujemy, że planowana na kwiecień kolejna edycja akcji „Wrastaj w Hrubieszów” nie odbędzie się w planowanym terminie. Jeżeli sytuacja będzie sprzyjająca, akcja odbędzie się jesienią tego roku albo zostanie przeniesiona na wiosnę 2021 r. „Wrastaj w Hrubieszów” to akcja wizerunkowa zainicjowana przez Burmistrz Miasta Hrubieszowa Martę...

Udział Miasta w Seminariach online Związku Miast Polskich

W kwietniu br. Burmistrz Miasta Hrubieszowa wraz z pracownikami uczestniczyła w dwóch seminariach online zorganizowanych przez Związek Miast Polskich, poświęconych wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Seminaria organizowane były w dwóch częściach. Pierwszego dnia seminarium w oparciu o zgromadzone dane zaprezentowano procesy gospodarcze zachodzące w miastach oraz omówiono...

Film o projekcie Modelowa Rewitalizacja Miast

Prezentujemy film, który powstał w na zlecenie  Ministerstwa  Inwestycji i Rozwoju ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast.

Budynek biurowy Nadleśnictwa Strzelce w Hrubieszowie zgłoszony do konkursu MODERNIZACJA ROKU

                                Celem konkursu, trwającego nieprzerwanie od 24 lat, jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W konkursie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty. Ideą jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji...

XXI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Obrady odbędą się w dniu 29 kwietnia 2020 r.  (środa) od godz. 12:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury

Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego - zapraszamy na transmisję live

      W ramach Forum Rozwoju Lokalnego Związek Miast Polskich organizuje otwarte, bezpłatne seminaria on-line, poświęcone potencjałom rozwojowym małych i średnich miast. Zapraszamy hrubieszowskich przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych do udziału online w Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty -organizowanego przez Związek Miast Polskich, które poświęcone będzie...

Zakład Karny w Hrubieszowie szyje dla mieszkańców Hrubieszowa

Dzięki współpracy nawiązanej przez ZK Hrubieszów i Urząd Miasta, skazani uszyją maseczki ochronne, które zostaną przeznaczone dla potrzebujących mieszkańców Hrubieszowa.
ankieta

Ankieta dla służb mundurowych z Hrubieszowa

Pełniący służbę w oraz pracownicy cywilni: Policji, Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie. Wszyscy skupiamy się dziś na walce z epidemią, ale musimy również myśleć o przyszłości miasta. Nie możemy czekać z założonymi rękami, bo dalszy rozwój Hrubieszowa zależy także od tego, jak dziś się o niego zatroszczymy. Dlatego cały czas,...

Życzenia z okazji prawosławnych Świąt Wielkanocnych

Nowe zasady ubiegania się o jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Informujemy, że począwszy od roku 2020 jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne będzie przyznawane według nowych zasad. Przypominamy, że zgodnie z zapisami regulaminu:1. Stypendium (w roku 2020) przyznaje się jedynie za osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 r.2. Stypendium może być przyznane ...

Wspieraj Naszych Hrubieszów - Baza Przedsiębiorców

Aktualny wykaz przedsiębiorów biorących udział w akcji  Wspieraj Naszych Hrubieszów.

Urząd Miasta Hrubieszów przekazał 28 laptopów dla hrubieszowskich szkół

Informujemy, że 17 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemiekształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w...

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urzędzie Miasta Hrubieszów

Informujemy, że na wniosek Burmistrza Miasta Hrubieszowa Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miasta Hrubieszów funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP. Czym jest profil zaufany? Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Miast, Powiatów,...

Wielorazowe maseczki dla wszystkich mieszkańców miasta

Drodzy Mieszkańcy Hrubieszowa, od dziś mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i oczekiwaniom oraz dostosowując się do obecnej sytuacji podjęłam decyzję o wsparciu Was w ochronie przed koronawirusem zanim obowiązek zakrywania ust i nosa został wprowadzony. W tym celu już na początku kwietnia dokonaliśmy zakupu wielorazowych maseczek ochronnych, które...

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COYID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)... [więcej]

Wspieraj Naszych Hrubieszów

Rozpoczynamy akcję Wspieraj naszych Hrubieszów – tworzymy bazę hrubieszowskich przedsiębiorców którzy w tych trudnych czasach oferują swoje produkty z dowozem do domów mieszkańców.

Informacja Polskiego Zarządu Działkowców

W związku z prośbą prezesów ROD w Hrubieszowie dotyczącej upublicznienia na stronie UM wytycznych KZ PZD zamieszczamy Apel Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii z dnia 01.04.2020 r., oraz Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących...

Zapraszamy na Hrubieszowskie dobranocki

Hrubieszowskie dobranocki to propozycja dla tych najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców Hrubieszowa od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.  Od 15 kwietnia 2019 r. trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:00 na stronie mbphrubieszow.pl, YouTube i Facebooku będzie można posłuchać wierszy, których autorką jest Pani Małgorzata Skowron. Poezję przeczyta dla...

Informacja w sprawie opłat za nauczanie zdalne dzieci w wieku przedszkolnym

  W związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że w okresie nauczania zdalnego rodzice przedszkolaków nie ponoszą żadnych opłat w tym za godziny ponad wymiar realizacji podstawy programowej. W przypadku rodziców,...

Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski.

Gazeta Hrubieszowska

Nowe wydanie kwartalnika samorządowego "Gazeta Hrubieszowska" jest już dostępne! Zapraszamy do lektury.

Koronawirus: Żadnych imprez do końca czerwca

Taka decyzja musiała zapaść ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa. Burmistrz Miasta Marta Majewska wydała zarządzenie o odwołaniu wszelkich imprez, jakie były planowane na terenie miasta do końca czerwca. Jeśli sytuacja do tego czasu się względnie nie unormuje, mogą zostać odwołane także późniejsze wydarzenia. Dla własnego bezpieczeństwa nie spotkamy się zatem na VII Cross-ie Konstytucji...

Podziękowania dla Prezesa Zarządu Bricomarche Hrubieszów Tomasza Bieńkowskiego

  Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Bieńkowskiemu Prezesowi Zarządu Bricomarche Hrubieszów za przekazanie dla Urzędu Miasta Hrubieszów płynu do dezynfekcji powierzchni. W tym trudnym czasie każdy gest pomocy i dobrej woli jest dla nas niezwykle ważny. Powierzchnie w budynkach Urzędu Miasta Hrubieszów są regularnie dezynfekowane i zapotrzebowanie na tego typu środki nieustannie jest bardzo...

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów będących własnością Gminy Miejskiej

Burmistrz Miasta informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Światowy Dzień Zdrowia

7 Kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia 

„Nasi wielcy bohaterowie”

W naszym mieście nie brakuje ludzi o wielkich sercach, którzy z ogromnym zaangażowaniem coraz liczniej włączają się w pomoc tym, którzy stoją na straży naszego zdrowia i życia – pracownikom ochrony zdrowia. Należą do nich mieszkańcy Osiedla Zielone. Pani Renata Kleczkowska – Pałka wraz z mężem Piotrem Pałka, zakupili środki ochrony indywidualnej, wśród nich ok 400 szt. fartuchów oraz ok. 200 szt...

Tarcza antykryzysowa - informacje dla przedsiębiorców

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Strażacy w akcji!

W czwartek (2 kwietnia br.) strażacy OSP Hrubieszów Paweł Małecki i Hubert Zubko dostarczyli partię materiałów dla wolontariuszy z terenu miasta Hrubieszów i powiatu hrubieszowskiego, którzy wyrazili chęć szycia maseczek ochronnych w związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2. Zakup i dystrybucja materiałów jest możliwa dzięki licznym sponsorom. Pomysłodawcą i koordynatorką akcji jest Pani...

15. rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

  15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, zmarł Jan Paweł II - pierwszy w historii papież Polak.  Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Kierował Kościołem blisko 27 lat, od 16 października 1978 r. Podczas swojego pontyfikatu postawił duży nacisk na dialog między religiami. Odwiedził 129 krajów, przebywając ponad 1,6 miliona kilometrów. Jan Paweł II był również papieżem, który...

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  Jak co roku, 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna Światowy Miesiąc Świadomości Autyzmu. Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie...

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 16 marca 2020 r. zawieszona została do odwołania działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu hrubieszowskiego - ale prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 84 696 50 68 wew. 31 Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Koronawirus - informacje dla przedsiębiorców

Sprawdź obowiązujące i planowane rozwiązania prawne wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców.

„Mój Rynek” z ograniczonym handlem

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że od 4 kwietnia br. (sobota) przestaje obowiązywać zakaz handlu na targowisku „Mój Rynek” przy ulicy Kruczej w Hrubieszowie. Na ww. targowisku dopuszcza się handel artykułami żywnościowymi, płodami rolnymi oraz nasionami i sadzonkami roślin. W związku z wymogami dotyczącymi reżimu higienicznego handel na targowisku prowadzony będzie we wtorki, piątki i...

Kontynuacja ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii kontunuowane będą ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Hrubieszów. Przypominamy, że od 16 marca br. została ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie. Szczegółowe informacje...