Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

31.01.2020

Luty w Hrubieszowie

31.01.2020

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie

30 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, w której uczestniczyli: Pani Marta Majewska -  Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Pani Anna Naja - Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, Pan  Marian Cisło – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji , Pan Zbigniew Lebiedowicz – członek Komisji...
31.01.2020

Konkurs plastyczny "W grudniowy dzień"

30 stycznia 2020 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się rozdanie nagród w miejskim konkursie plastycznym "W grudniowy dzień"
30.01.2020

Weekend w Hrubieszowie

30.01.2020

Dzień Babci i Dziadka w HDK

1 lutego 2020 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędzie się koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
30.01.2020

Zapraszamy na Ogólnopolskie zawody modeli szybowców halowych klasy F1N

29.01.2020

Bitwa nad Bugiem

28.01.2020

Podsumowanie akcji "Pełna miska dla schroniska"

27 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie wraz z podziękowaniami dla wolontariuszy akcji.
28.01.2020

Nowy Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury

20 stycznia rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury, którym została Grażyna Temporowicz.  
28.01.2020

Uroczyste pożegnanie Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie

27 stycznia 2020 r. swoją wieloletnią pracę w Służbie Więziennej, zakończył płk Janusz Krotkiewicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie.
28.01.2020

Nabór kandydatek do Hrubieszowskiej Rady Kobiet

Burmistrz Miasta Hrubieszowa na podstawie zarządzenia nr 234/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatur do Hrubieszowskiej Rady Kobiet, w związku z zarządzeniem nr 232/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Hrubieszowskiej Rady Kobiet oraz zasad jej działania,...
28.01.2020

Spotkanie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego

26 stycznia w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego
28.01.2020

Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Między marzeniem a planem”

Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Między marzeniem a planem” pod patronatem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla uczniów SP Nr 1 w Hrubieszowie
27.01.2020

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 14.30
27.01.2020

Projekt programu opieki nad zwierzętami

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 27 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 122 z póżń. zm.) Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do wydania opinii w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie...
27.01.2020

Informacja dla rodziców

Harmonogram dyżurów w miejskich przedszkolach w Hrubieszowie w okresie wakacyjnym w 2020 roku. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Małego Księcia w Hrubieszowie ul. Piłsudskiego 59, ul. Gródecka 48  - termin dyżuru  31.07.2020 r. – 14.08.2020 r.Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie ul. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 11  - termin dyżuru 17.08.2020 r. – 31.08.2020 r.Miejskie Przedszkole Nr 3 w...
24.01.2020

Zwrot akcyzy

Informujemy o zasadach podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności...
24.01.2020

Zapraszamy na Taaakie Jaja Na Kresach 2020

8 lutego 2020 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędą się po raz kolejny Taaakie Jaja Na Kresach 2020 - Ogólnopolskie Potyczki Kabaretów Autorskich.  
24.01.2020

Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta Hrubieszowa

Na sesji 24 stycznia br. Rada Miejska w Hrubieszowie powołała Panią Martę Woźnicę na Skarbnika Miasta Hrubieszowa. Pani Woźnica obejmie tę funkcję od 29 stycznia br. Wcześniej odwołano z tego stanowiska Panią Halinę Kuranc, którą pełniła funkcję Skarbnika Miasta nieprzerwanie od czerwca 2006 r., a od 29 stycznia br. przechodzi na emeryturę. Po formalnym odwołaniu Pani Haliny Kuranc dotychczasowa...
24.01.2020

620-lecie nadania praw miejskich Miastu Hrubieszów

Rok 2020 to rok, w którym Hrubieszów obchodzi jubileusz 620-lecia nadania praw miejskich. Jak wynika ze źródeł historycznych 29 września 1400 roku w dzień św. Michała, Król Władysław Jagiełło, wydał we Lwowie akt, mocą którego wieś królewska Rubieszów w Ziemi Chełmskiej w województwie bełskim podniesiona została do godności miasta na prawie magdeburskim. Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej 24...
24.01.2020

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020" Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.   O dotacje w wysokości do 40....
23.01.2020

Weekend w Hrubieszowie

Piątek 24.01.2020 r. 9:00 Dzień otwartych koszar 10:30 Kościuszko: Halowy turniej piłki nożnej
22.01.2020

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana Pawła Gruszkę

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana Pawła Gruszkę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie. Odeszła od nas osoba, której oddanie i praca dla lokalnej społeczności na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Łącząc się w bólu z rodziną oraz przyjaciółmi zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.   Przewodnicząca Rady Miejskiej                                                       ...
22.01.2020

157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska w asyście Straży Miejskiej złożyła kwiaty na mogiłach żołnierzy Powstania Styczniowego
22.01.2020

Ruszył II nabór wniosków do programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.       O dotacje w programie "Mój Prąd" możesz ubiegać się, jeśli: Twoja instalacja jest już...
22.01.2020

Powiadomienie o zmianie adresów poczty elektronicznej

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2020 r. przestał funkcjonować główny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Hrubieszów: miasto@hrubieszow.pl.Nowy adres e-mail, przez który można kontaktować się z Urzędem to: um@miasto.hrubieszow.pl.Dodatkowo z końcem stycznia przestały funkcjonować następujące adresy e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl, finanse@hrubieszow.pl, agor@hrubieszow.pl, promocja@...
21.01.2020

Pierwsza mieszkanka naszego miasta urodzona w 2020 r.

W dniu 20 stycznia Burmistrz Miasta  Hrubieszowa Pani Marta Majewska odwiedziła, rodzinę która  wraz z Nowym Rokiem  powitała Nowego członka rodziny. Hania, jest pierwszym mieszkańcem naszego miasta urodzonym w 2020 r.
21.01.2020

Dzień Babci i Dziadka

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
20.01.2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco! Planujesz rozwój swojej firmy? Szukasz środków na jego realizację? Skorzystaj z Funduszy Europejskich i Funduszy Norweskich. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na spotkanie informacyjne „Możliwości rozwoju przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich w 2020 roku”. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są rozwojem swoich...
16.01.2020

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 stycznia 2020 r. (piątek) na godz. 12:00 XVIII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzedu Miasta. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3...
16.01.2020

Weekend w Hrubieszowie

Usługa Mobilny Urzędnik
16.01.2020

Usługa "Mobilny Urzędnik"

Urząd Miasta Hrubieszów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców wprowadził usługę „Mobilny Urzędnik”, polegającą na obsłudze Klientów poza siedzibą Urzędu.
16.01.2020

"Remont mogił żołnierzy - legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie"

W związku z zakończeniem zadania pn.: "Remont mogił żołnierzy - legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie", które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
16.01.2020

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

  Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców został zainaugurowany 8 stycznia w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii,...
16.01.2020

„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCE– WEEKEND ZA PÓŁ CENY”
14.01.2020

Podsumowanie 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Sztab działający przy Hrubieszowskim Domu Kultury podsumował 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwota środków zebranych w dniu Wielkiego Finału to:
14.01.2020

Wieczór kolędowy z Zespołem Brathanki

Zapraszamy serdecznie na wieczór kolędowy z Zespołem Brathanki!
14.01.2020

Miasto Hrubieszów zostało zakwalifikowane do kolejnego etapu Programu "Rozwój Lokalny"

Miasto Hrubieszów zostało zakwalifikowane do kolejnego etapu Programu "Rozwój Lokalny", gdzie walczy o 10 milionów euro w ramach Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021.
14.01.2020

Zaproszenie dla firm i instytucji do przystąpienia do programu Ogólnopolska Karta Seniora

Gmina Miejska Hrubieszów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej części swoich mieszkańców w wieku 60+ i dostrzegając potrzebę działań na rzecz ich aktywizacji, przystąpiła do grona samorządów partnerskich programu Miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie. Każdy senior, czyli osoba powyżej 60 roku życia,...
10.01.2020

Ferie w Hrubieszowie

  Program szczegółowy: 11 STYCZNIA Turniej Piłkarski juniorów młodszych, godz. 9.00-15.00 - hala HOSiR.  13 STYCZNIA Zajęcia dla na lodowisku, godz. 9.00-12.00 - Deptak Miejski (lodowisko)  „Tenis stołowy”, godz. 09.00-15.00 - hala HOSiR. Mały robot - wielkie możliwości - warsztaty z kodowania, godz. 11.00-13.00 - MBP Planszówki współczesne, godz. 13.00-15.00 - MBP Zabawy integracyjne. Co to...
09.01.2020

Weekend w Hrubieszowie

09.01.2020

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020

8 stycznia 2020 r. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił konkurs ofert do programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.  ASOS powstał w celu wspierania szeroko pojętej aktywność społecznej seniorów, edukacji, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, usług społecznych dla osób starszych.     O...
09.01.2020

Hrubieszów częścią Jedwabnego Szlaku

Hrubieszów częścią Jedwabnego Szlaku W związku z rozpoczęciem prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju miasto Hrubieszów planuje uwzględnić jeden z atutów związany z położeniem na szlaku LHS.
09.01.2020

Informacja dotycząca przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Hrubieszów

Burmistrz Miasta Hrubieszowa przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w każdy wtorek w następujących godzinach:   od 9:00 do 18:00 w pierwszy wtorek miesiąca;   od 9:00 do 14:00 w pozostałe wtorki w miesiącu.  
08.01.2020

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2020 r. odbędzie się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
07.01.2020

Orszak Trzech Króli

W poniedziałek 6 stycznia, ulicami Hrubieszowa przemaszerowały tradycyjne Orszaki Trzech Króli.
07.01.2020

76. Rocznica mordu na żołnierzach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich

W poniedzialek 6 stycznia w Hrubieszowie odbyły się uroczystości patriotyczno religijne upamietniające pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przez okupacyjne wojska niemieckie.
03.01.2020

Noworoczny Koncert Kolęd

Tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie odbył się Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu znanej artystki estradowej -Haliny Frąckowiak. Wokalistka zaprezentowała najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, zapraszając do wspólnego śpiewu uczestników tego  wyjątkowego koncertu. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Burmistrza Miasta...
03.01.2020

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe "Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Urząd Miasta w Hrubieszowie wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego organizuje 9 stycznia o godz. 13.30 spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące założenia i finansowania działalności gospodarczej.
02.01.2020

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta Hrubieszów

Od 16 marca 2020 r. zawieszona została do odwołania działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu hrubieszowskiego - ale prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 84 696 50 68 wew. 31 Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie...

Strony