Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

29 listopada 2019 r. w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10 edycja Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS.

Informujemy, że niebawem rozpoczyna się rekrutacja do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS. Program oferuje szerokie wsparcie uczniom z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą uczyć się w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Program promuje zaangażowanie społeczne,  dodaje odwagi, tworzy przestrzeń do rozwoju w szkole i poza...

28 listopada 2019 r. odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

       Podczas sesji Radni oprócz bieżących zmian w budżecie Miasta przyjęli m.in. nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli. Jednogłośnie przegłosowali też uchwałę dotyczącą zasad sprawiania przez Miasto pogrzebów, w tym dla dzieci martwo urodzonych. Radni zajęli się też nadaniem nowego Statutu Miejskiej Służbie Drogowej, ustaleniem wysokości dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Mienianach...

Obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Hrubieszowskiej.

27 listopada w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się Gala podsumowująca obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Hrubieszowskiej. 

Stanowisko Zarządu Osiedla Mieszkańców Nr 4 „Śródmieście" w sprawie informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 r. do Urzędu Miasta Hrubieszów wpłynęło stanowisko Zarządu Osiedla Mieszkańców Nr 4 „Śródmieście" w Hrubieszowie w sprawie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej.

„Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie".

Na cmentarzu parafialnym w Hrubieszowie trwają prace związane z remontem mogił żołnierzy- legionistów. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Remont mogił  żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”

Zakończono prace remontowe ulicy Berka Joselewicza w Hrubieszowie

27 listopada 2019 r. zakończył się remont ulicy Berka Joselewicza w Hrubieszowie.

Zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA JAGIELLOŃSKIE z dnia 27 listopada 2019 r.   w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie       Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Jagiellońskie, stanowiącego załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr...

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

Wybory Najpiękniejszej Super Babci Zamojszczyzny

Halina Jaskorska Najpiękniejszą SUPER BABCIĄ Zamojszczyzny !

Złote i Diamentowe Gody

23listopada 2019 r., w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów par małżeńskich z Hrubieszowa i gminy Hrubieszów.
Biznes zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta Hrubieszów

Od stycznia przyszłego roku w Urzędzie Miasta Hrubieszów prowadzony będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji. To efekt wniosku o organizację na terenie Miasta punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku. W ubiegłym miesiącu Burmistrza Miasta Marta Majewska podpisała  porozumienie w tej sprawie z Zarządem Powiatu Hrubieszowskiego. Pomoc prawna realizowana będzie na...

Dzień Pracownika Socjalnego

Gazeta Hrubieszowska

Trzynaste wydanie kwartalnika samorządowego "Gazeta Hrubieszowska" jest już dostępne !

XVI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

28 listopada (czwartek) - godz. 10:00

XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2019

Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Wojsku Polskim. W Hrubieszowskim Domu Kultury wystąpili artyści z klubów wojskowych i innych ośrodków kultury z całej Polski.

Spotkanie dotyczące Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

12 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się spotkanie dotyczące  Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.   W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski oraz władze gmin: Hrubieszów, Trzeszczany, Mircze i Dołhobyczów.   Tematem spotkania było omówienie opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na...

Wiesław Bańka został nowym Przewodniczącym Zarządu Osiedla Jagiellońskie

14 listopada br. Mieszkańcy Osiedla Jagiellońskie w tajnym głosowaniu wybrali Pana Wiesława Bańkę na Przewodniczącego Zarządu Osiedla. W Zebraniu wzięło udział 80 mieszkańców. Pan Bańka był jedynym kandydatem na przewodniczącego Zarządu. Za jego wyborem głosowały 54 osoby, przeciw było 26 . Nowy przewodniczący jest radnym Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Do kwietnia br. pełnił też funkcję...

XXIV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego

14.11.2019 r. - godz. 18:00 I koncert konkursowy 15.11.2019 r. - godz. 10:00 II koncert konkursowyIII koncert konkursowyIV koncert konkursowy 16.11.2019 r. - godz. 10:00 V konkcert konkursowyKoncert InauguracyjnyKoncert Gwiazdy WieczoruZespołu LEMON 17.11.2019 r. - godz. 09:30 Uroczysta Msza Św. w Kościele pw. MBNP w HrubieszowieKoncert Galowy FestiwaluKoncert Gwiazdy Wieczoru Urszula z...

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2019 r. na placu przy kościele św. Mikołaja miały miejsce obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosiła Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska . Apel pamięci w asyście kompani honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odczytała kpt. Agnieszka Gdula, po czym...

Kolejna inwestycja za blisko 2 500 000 zł

8 listopada br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa otrzymała z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, w obecności Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Michała Mulawy umowę na dofinansowanie projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej...

Informacja o wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Uwaga Rolnicy !   Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że Gmina Miejska Hrubieszów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursem. Celem programu jest rozwój systemów...

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1. Zakres tematyczny operacji Rozwijanie działalności gospodarczej (zgodnie...

Pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego

W związku z realizacją zadania pn.: „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie” w dniu 30 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego. Zadaniem zespołu jest wspólne zarządzanie realizowanym projektem poprzez: nadzór nad projektem i jego promocję w środowisku...

Ogłoszenie o współpracy z firmami budowlanymi

W związku z realizacją zadania jako generalny wykonawca projektu "REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 3-GO MAJA 10 W HRUBIESZOWIE W RAMACH PROJEKTU „HRUBIESZOWSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA SZANSĄ NA OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W OBSZARZE REWITALIZACJI'' FIRMA FURMANEK RENEWAL SP. Z O.O. S.K.A nawiąże współpracę z firmami wykonawczymi budowlanymi, z firmami z branży sanitarnej w obrębie instalacji...

Zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”

    Zapraszamy na zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”, na którym zostanie wybrany Przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie odbędzie się 14 listopada (czwartek) 2019 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Osiedlowej, ul. Unii Horodelskiej 19.     Porządek Zebrania: 1. Otwarcie Zebrania Mieszkańców przez przedstawiciela Burmistrza Miasta.2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez przedstawiciela...

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

W związku z Zarządzeniem nr 176/2019 z dnia 28 października 2019 r. Burmistrza Miasta Hrubieszowa w dniach od 28 października do 4 listopada 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami” w celu zgłaszania opinii i uwag. Konsultacje miały charakter pisemny, w ich wyniku nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Więcej...

Podpisanie umowy na remont zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja

5 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów została podpisana umowa na remont budynku przy ul. 3-go Maja- siedziby Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko - Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau.  Umowę podpisała Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska i przedstawiciele wykonawcy – firmy Furmanek Renewal Sp. z o. o. S.K.A. w obecności pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu...

Narodowe Święto Niepodległości

  Program uroczystości: godz: 9:30 Plac przy kościele św. Mikołaja, ul. 3 Maja 6: - uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt  - wystąpienie Burmistrza Miasta Hrubieszowa  - apel pamięci - salwa honorowa - złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Legionisty  godz: 10:00 Kościół pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 6: - uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny ( z udziałem pocztów...