Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie modernizuje pompownie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie modernizuje pompownie ścieków zlokalizowane na terenie miasta z wykorzystaniem środków unijnych.   Jedno z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania...

Informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności gospodarczej oraz rolniczej

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznieodpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych. Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza,...

Przekazanie placu budowy pod krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

30 października 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy pod krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie. Przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji przedsiębiorstwu Karpat – Bud Sp. z o.o. nastąpiło przy udziale Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej, Zastępcy Burmistrza Pawła Wojciechowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Andrzeja Jurczyńskiego, pracowników...

Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje, że do realizacji na rok 2020 zostały przyjęte następujące projekty: 1. Centrum Multimedialne dla społeczności miasta – 1093 głosy.2. Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – 572 głosy.3. Laboratorium językowe dla wszystkich – 436 głosy.4. Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie – 289 głosy.    Ogółem...

Miasto Hrubieszów otrzymało dofinansowanie na remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 -1920 roku

  Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna realizację zadania pn: „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918- 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” .              Celem projektu jest...

Program współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zarządzeniem Nr 176/2019 z dnia 28 października 2019 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu na formularzu...

Zapraszamy na wybory Super Babci Zamojszczyzny

    Regulamin Wybory Najpiękniejszej "SUPER BABCI" Zamojszczyzny Warunki uczestnictwa: - Konkurs jest skierowany do Mieszkanek Zamojszczyzny- W konkursie mogą wziąć udział wszystkie kobiety, które posiadają wnuczki lub wnuki- Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są do 22 listopada 2019 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury- Do każdego zgłoszenia musi być dołączona zgoda uczestniczki na przetwarzanie...

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020 zakończone !

Podpisanie umowy na budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2

22 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów Burmistrz Miasta Marta Majewska  podpisała umowę z wykonawcą krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie.  Umowa  została podpisana z firmą KARPAT-BUD Sp. z.o.o. i opiewa  na kwotę 24 200 250,00 zł.  Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu najbliższych czternastu dni.  Termin zakończenia inwestycji  jest...

XV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

29 października (wtorek) - godz. 10:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie - aktywna i skuteczna

Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie od lat wykazuje się skutecznością i sprawnością,  działając na rzecz mieszkańców. OSP Hrubieszów została powołana do działania w 1916 r. z inicjatywy Ksawerego Kopczyńskiego – ówczesnego pracownika Starostwa Powiatowego. Swoją siedzibę ma w remizie przy ul. Partyzantów 8 w Hrubieszowie. Prężnie rozwijająca się jednostka OSP skupia się na zabezpieczeniu...

Informacja o zebraniu mieszkańców Osiedla Jagiellońskie

W dniu 17 października br. obyło się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 7 „Jagiellońskie”, którego celem było przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego i Zarządu Osiedla przed upływem kadencji. W tajnych głosowaniach mieszkańcy odwołali Przewodniczącego Zarządu Osiedla Panią Lucynę Żołnierczuk, stosunkiem głosów 48 za odwołaniem, 44 przeciw odwołaniu, oraz dwóch członków...

Zmiana "Regulaminu wykonywania prac remontowych w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów"

INFORMACJA Gmina Miejska Hrubieszów informuje zainteresowanych mieszkańców, że w związku ze zmianą "Regulaminu wykonywania prac remontowych  w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów", uległ zmianie termin przyjmowania następujących wniosków : wniosku o wykonanie remontu ze środków finansowych Gminy Miejskiej Hrubieszów, wniosku o przyznanie materiałów budowlanych...

Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie. Bieg śladami Bolesława Leśmiana

12 października w Hrubieszowie odbyła się pierwsza edycja biegu śladami Bolesława Leśmiana "Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie". Wydarzenie było podzielone na trzy części sportowo - kulturalne. O godz. 11:00 odbyło się zwiedzanie "Zinówki" - domu prof. Wiktora Zina i wystawa jego prac. Spotkanie poprowadziła Pani Izabela Zin. O godz. 13:00 na boisku bocznym Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i...

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

10 października 2019 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie kadencji 2019/2020 Podczas sesji nowi radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające objęcie mandatu radnego MRM. Dokonali również wyboru Prezydium Rady, w skład którego weszli:Przewodniczący - Patryk GreńWiceprzewodniczący - Wiktoria LaskowskaSekretarz - Mateusz Zając Podczas sesji Marta...

Leśmianowska Siódemka w Hrubieszowie już w sobotę

O 11.00 zapraszamy do Zinówki na wystawę poświęconą Leśmianowi. Następnie na HOSiR. Start i meta biegu oraz Biuro Zawodów będą zlokalizowane na boiskach bocznych HOSiR przy ul. Ciesielczuka.Numery startowe oraz czipy do pomiaru czasu będzie można odebrać od 10:30. Obok znajduje się duży parking. Dodatkowo można również zaparkować przy naszej hali oddalonej od Biura Zawodów o ok. 250-300 metrów. ...

Zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”

Zapraszamy na zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”, na którym zostanie rozpatrzona petycja mieszkańców w sprawie odwołania Przewodniczącej Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla. Zebranie odbędzie się 17 października (czwartek) 2019 r. o godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia Nr 4, ul. Unii Horodelskiej 19.     Proponowany porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania.2....

KOMUNIKAT NR 2 - śnięte ryby w rzece Huczwie.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oczekuje na wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Do czasu otrzymania wyników analizy ostrzeżenie zawarte w poprzednim komunikacie pozostaje aktualne - przypominamy: istnieje niebezpieczeństwo zatrucia rybami poławianymi w celach konsumpcyjnych, jednocześnie...

Równe szanse na rynku pracy - włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa

W dniu 01.10.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozpoczął realizację projektu pn. :"Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
BO 2020

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020 trwa!

Głosować można w dniach 7-25 października 2019 r. - zapraszamy na Platformę Partycypacji Społecznej

KOMUNIKAT - śnięte ryby w rzece Huczwie.

W związku z wystąpieniem śniętych ryb w rzece Huczwie informujemy o niebezpieczeństwie zatrucia poławianymi rybami do celów konsumpcyjnych. Jednocześnie zabrania się pojenia zwierząt gospodarskich wodą z rzeki. O prawdopodobieństwie skażenia wody w rzece i zaistniałym zjawisku śniętych ryb zostały powiadomione odpowiednie służby i instytucje. W kolejnych komunikatach będziemy Państwa...

Ekspertyzy w Sutkach

Ekspertyzy konstrukcyjna i mykologiczna będą wykonywane w dniach od 8 – 10 października 2019 roku

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie

  W związku z przeprowadzonymi w dniach pomiędzy 20 a 30 września 2019 r. wyborami do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 2943) Burmistrz Miasta Hrubieszowa zwołuje  pierwszą sesję nowo wybranej Rady, która odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 14.00 w Sali...
BO 2020

Projekty dopuszczone do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem projektów dopuszczonych do głosowania, które  odbędzie się w dniach 7-25 października 2019 r.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie kadencji 2019/2020

W wyniku przeprowadzonych w dniach pomiędzy 20 a 30 września 2019 r. wyborów  do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie radnymi kadencji 2019/2020 zostali: Wiktoria Boniecka Kacper Dęga Patryk Greń Karol Grzeszczuk Oliwia Jaworska Kacper Kapica Jakub Korniak Wiktoria Laskowska Julia Majewska Oliwia Radelczuk Oliwia Stecko Wojciech Widz Mateusz Zając Olaf Zybura Na podstawie § 31 ust. 7...