Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Hrubieszów otrzymało 5 mln dofinansowania na remont dróg

Miasto Hrubieszów otrzymało blisko 5 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania o  wartości ponad 8 mln zł. To dotychczas najwyższe dofinansowanie na budowę dróg,  jakie udało się uzyskać.  Zadanie obejmuje budowę  ulic: Storczykowej,  Konwaliowej i Tulipanowej - wraz z chodnikami, zjazdami do posesji, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.Łączny koszt zadania wynosi...

Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia

Na ul. Wyzwolenia powstaje obecnie nowy chodnik, którego budową zajmuje się Miejska Służba Drogowa. Inwestycja będzie miała około 200 m długości i 1,60 m szerokości. Chodnik będzie rozpoczynać się od wjazdu na ul. Ceglaną przy placu zabaw i zakończ się przy wjeździe prowadzącym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (również ul. Ceglana).   

Uwaga trening - zawyją syreny.

W dniu 26 września będą nadawne głośne sygnały alarmowe przez jedną minutę, jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o niepodjemowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.

Hrubieszów Charytatywnie dla Angeliki Zińkiewicz - zapraszamy na koncert

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska Wiceprzewodniczącą Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest to nowy 18 osobowy organ powołany na podstawie przepisów Ustawy o Wspieraniu Nowych Inwestycji z dnia 10.05.2018 r. Rada ma przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej...

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

23 września 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego nowej kadencji, na którym Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa wręczyła członkom Rady akty powołania. Dokonano również wyboru Prezydium Rady. Przewodniczącą została Pani Ewa Obszyńska, jej zastępcą Pani Małgorzata Cios, natomiast sekretarzem Pani Justyna Krawczyk. Ponadto w Radzie znaleźli się również: ...
BO 2020

Zadania dopuszczone i niedopuszczone do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podjął decyzję, które zadania zostaną dopuszczone do głosowania.

XIV (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się dnia 24.09.2019 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

Uroczystości Patriotyczno - Religijne w 80. Rocznicę Napaści Armii Czerwonej na Polskę

Budżet Obywatelski

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Zespół został powołany w celu oceny zgłoszonych  projektów w związku z rozpoczęciem wdrożenia  projektu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie - kadencja 2019/2020

Wybory odbędą się w hrubieszowskich szkołach pomiędzy 20 a 30 września 2019 r. Doładny termin wyborów w każdej ze szkół wyznaczy jej Dyrektor.

Zapraszamy na Rubienalia i Hrubieszowski Festiwal Smaków Świata

Zapraszamy na Rubienalia 2019 ! W tym roku wydarzeni będzie połączone z Hrubieszowskim Festiwalem Smaków Świata - Food Truck.

Wybory uzupełniające do Hrubieszowskiej Rady Seniorów

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa w terminie od 3 września 2019 roku do 30 września 2019 roku został ogłoszony nabór uzupełniający do Hrubieszowskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, przedstawiciele osób starszych, a także osoby...

XIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się dnia 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

Informacja o zebraniu Mieszkańców Sołectwa Sławęcin

Informujemy, że na dzień 15 września 2019 r. (niedziela), na godz. 16:00 zostało zwołane zebranie Mieszkańców Sołectwa „Sławęcin”. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Przyjęcie porządku zebrania. Wystąpienie Burmistrza Miasta. Zgłaszanie wniosków do budżetu miasta na rok 2020. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków z funduszu soleckiego na rok 2020. Sprawy różne. Zakończenie zebrania...

Informacja o zebraniu Mieszkańców Osiedla Polna

Informujemy, że na dzień 11 września 2019 r. (środa), na godz. 17:00 zostało zwołane zebranie Mieszkańców Osiedla Polna. Porządek zebrania:1. Powitanie i otwarcie zebrania.2. Przyjęcie porządku zebrania.3. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców.4. Zgłaszanie propozycji do budżetu Miasta na 2020 rok.5. Podjęcie uchwał.6. Dyskusja i wolne wnioski.7. Zakończenie zebrania....

Informacje dla wyborców

Informacje dotyczące wyborów parlamenarnych znajdą Państwo na naszej stronie BIP pod linkiem https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=235