Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

25.06.2019

Hrubieszowski Festyn Militarny

Sobota 29 czerwca 2019r.  - teren HOSiR od godz. 14.00
24.06.2019

Spotkanie w sprawie realizacji budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2

18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów z inicjatywy Burmistrza Miasta Marty Majewskiej odbyło się spotkanie w ramach Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej dotyczące realizacji budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2. Na spotkanie zaproszeni byli starosta powiatu, wszyscy wójtowie oraz przewodniczący rad gmin powiatu hrubieszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta...
25.06.2019

Ankieta dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Ankieta jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urzędu Miasta Hrubieszowa i służy do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania podmiotów gospodarczych w zarządzaniu miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu obywateli w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście. Uzupełnione ankiety można wysłać na adres prg@...
19.06.2019

IX Turniej Piłki Nożnej rocznik 2008 i młodsi „Jelonki Piłkarskie" w Hrubieszowie

W miniony piątek, 14 czerwca 2019 r., na boiskach sportowych należących do Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie odbył się IX Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008 i młodsi „Jelonki Piłkarskie". Organizatorami Turnieju było Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Gospodarzeniem obiektu, na którym rozegrano Turnieju była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie...
22.10.2019

X sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

26 czerwca 2019 r. (środa) od godz. 12:00 - sala konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów
18.06.2019

Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta

18 czerwca 2019 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie uczniom hrubieszowskich szkół jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu za rok szkolny 2018/2019. Wyróżnienie w postaci stypendiów o łącznej kwocie 15 000 zł otrzymało 44 uczniów. Łącznie wpłynęło 97 wniosków od szkół, klubów sportowych i innych podmiotów...
17.06.2019

Ankieta dla mieszkańców Miasta Hrubieszowa

Urząd Miasta Hrubieszowa zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym w oparciu o nowe narzędzie partycypacyjne „Platforma Partycypacji Społecznej Miasta Hrubieszowa”. Ankieta, której wypełnienie zajmie kilka minut, znajduje się pod linkiem: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-hrubieszowa W najbliższym czasie, mieszkańcy Hrubieszowa będą...
17.06.2019

Remont ul. Świerkowej, Orzeszkowej i Sokalskiej

Trzy ulice miejskie - Świerkowa, Sokalska i Orzeszkowej doczekały się remontu. Na ul. Orzeszkowej położono 550 m nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości – po zagęszczeniu – 5 cm. Wcześniej stara nawierzchnia została skropiona emulsją asfaltową. Wyregulowano również studzienki kanalizacyjne. Koszt inwestycji wyniósł 87 207 zł. Na ul. Sokalskiej wyremontowano odcinek o długości 158 m. Stara...
14.06.2019

Zapraszamy na Piknik Rodzinny

14.06.2019

Bakterie e.coli w okazjonalnym kąpielisku przy ul. Ciesielczuka

Informujemy, że stwierdzono przekroczenie norm bakterii w wodach Huczwy w miejscach okazjonalnego kąpieliska przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. Badania jakości wody w kąpielisku, przeprowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Hrubieszowie na próbkach pobranych 11 czerwca br., wykazały przekroczenie norm bakterii Escherichia coli i paciorkowców kałowych w próbkach wody...
12.06.2019

Zapraszamy na Konferencję dla Przedsiębiorców

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego na konferencję, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Hotelu "Gniecki" ul. Kolejowa 29.  Tematem konferencji będą ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się inwestować na terenie Hrubieszowa oraz pozostałych gmin powiatu hrubieszowskiego.  Program konferencji: 13:00 – Rejestracja uczestników 13:20 – Otwarcie...
13.06.2019

Ankieta dla Mieszkańców Miasta Hrubieszowa

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym w oparciu o nowe narzędzie partycypacyjne „Platforma Partycypacji Społecznej Miasta Hrubieszowa”.  Ankieta znajduje się pod linkiem: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-hrubieszowa W najbliższym czasie, mieszkańcy Hrubieszowa będą mogli brać udział w innych inicjatywach e-...
12.06.2019

Wybory ławników

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Miejska w Hrubieszowie, najpóźniej w październiku bieżącego roku, dokona wyboru ławników na kadencję 2020- 2023 do: 1) Sądu...
10.06.2019

Konkurs fotograficzny "FOTO Lubelskie"

  Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym "FOTO Lubelskie", organizowanym przez Centrum Spotkania Kultur.  Konkurs jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców Hrubieszowa. Celem konkursu jest prezentacja fotografii z obszaru województwa lubelskiego. Eksponatami zgłaszanymi do udziału w konkursie powinny być fotografie ukazujące cechy charakterystyczne danego regionu, różnorodność...
13.06.2019

Wakacyjna Akcja Poboru Krwi

Zapraszamy do udziału w Wakacyjnej Akcji Poboru Krwi, która się odbędzie 19 czerwca 2019 r. (środa) w Lublinie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4, (Sala Kolumnowa). Rejestracja 8.30 – 14.00. Dziś, jutro, za miesiąc...Pani Basia, kuzyn Wojtek, sąsiadka, synek koleżanki...Każdy kiedyś może potrzebować krwi.Nie da się jej niczym zastąpić. Można się nią podzielić. Na Twoją krew i...
07.06.2019

Zmarł Jan Grabarczuk

06.06.2019

IX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 10 czerwca 2019 r. /poniedziałek/ na godz. 12:00  IX (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 2....
13.06.2019

Konkurs Wiedzy o Bolesławie Prusie 2019

29 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbył się VI Konkurs o Bolesławie Prusie –„ Życie i twórczość Bolesława Prusa” zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” i Burmistrza Miasta Hrubieszowa.  W konkursie udział wzięły trzy drużyny: Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem Pani Marty Lackowskiej i Pani Anety Rycerz, Reprezentacja Szkoły...
03.06.2019

Ankieta dla uczniów szkół w Hrubieszowie.

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji...