Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowski Festyn Militarny

Sobota 29 czerwca 2019r.  - teren HOSiR od godz. 14.00

Spotkanie w sprawie realizacji budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2

18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów z inicjatywy Burmistrza Miasta Marty Majewskiej odbyło się spotkanie w ramach Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej dotyczące realizacji budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2. Na spotkanie zaproszeni byli starosta powiatu, wszyscy wójtowie oraz przewodniczący rad gmin powiatu hrubieszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta...

Ankieta dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Ankieta jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urzędu Miasta Hrubieszowa i służy do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania podmiotów gospodarczych w zarządzaniu miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu obywateli w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście. Uzupełnione ankiety można wysłać na adres prg@...

IX Turniej Piłki Nożnej rocznik 2008 i młodsi „Jelonki Piłkarskie" w Hrubieszowie

W miniony piątek, 14 czerwca 2019 r., na boiskach sportowych należących do Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie odbył się IX Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008 i młodsi „Jelonki Piłkarskie". Organizatorami Turnieju było Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Gospodarzeniem obiektu, na którym rozegrano Turnieju była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie...

X sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

26 czerwca 2019 r. (środa) od godz. 12:00 - sala konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów

Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta

18 czerwca 2019 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie uczniom hrubieszowskich szkół jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu za rok szkolny 2018/2019. Wyróżnienie w postaci stypendiów o łącznej kwocie 15 000 zł otrzymało 44 uczniów. Łącznie wpłynęło 97 wniosków od szkół, klubów sportowych i innych podmiotów...

Ankieta dla mieszkańców Miasta Hrubieszowa

Urząd Miasta Hrubieszowa zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym w oparciu o nowe narzędzie partycypacyjne „Platforma Partycypacji Społecznej Miasta Hrubieszowa”. Ankieta, której wypełnienie zajmie kilka minut, znajduje się pod linkiem: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-hrubieszowa W najbliższym czasie, mieszkańcy Hrubieszowa będą...

Remont ul. Świerkowej, Orzeszkowej i Sokalskiej

Trzy ulice miejskie - Świerkowa, Sokalska i Orzeszkowej doczekały się remontu. Na ul. Orzeszkowej położono 550 m nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości – po zagęszczeniu – 5 cm. Wcześniej stara nawierzchnia została skropiona emulsją asfaltową. Wyregulowano również studzienki kanalizacyjne. Koszt inwestycji wyniósł 87 207 zł. Na ul. Sokalskiej wyremontowano odcinek o długości 158 m. Stara...

Bakterie e.coli w okazjonalnym kąpielisku przy ul. Ciesielczuka

Informujemy, że stwierdzono przekroczenie norm bakterii w wodach Huczwy w miejscach okazjonalnego kąpieliska przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. Badania jakości wody w kąpielisku, przeprowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Hrubieszowie na próbkach pobranych 11 czerwca br., wykazały przekroczenie norm bakterii Escherichia coli i paciorkowców kałowych w próbkach wody...

Zapraszamy na Konferencję dla Przedsiębiorców

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego na konferencję, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Hotelu "Gniecki" ul. Kolejowa 29.  Tematem konferencji będą ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się inwestować na terenie Hrubieszowa oraz pozostałych gmin powiatu hrubieszowskiego.  Program konferencji: 13:00 – Rejestracja uczestników 13:20 – Otwarcie...

Ankieta dla Mieszkańców Miasta Hrubieszowa

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym w oparciu o nowe narzędzie partycypacyjne „Platforma Partycypacji Społecznej Miasta Hrubieszowa”.  Ankieta znajduje się pod linkiem: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-hrubieszowa W najbliższym czasie, mieszkańcy Hrubieszowa będą mogli brać udział w innych inicjatywach e-...

Wybory ławników

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Miejska w Hrubieszowie, najpóźniej w październiku bieżącego roku, dokona wyboru ławników na kadencję 2020- 2023 do: 1) Sądu...

Konkurs fotograficzny "FOTO Lubelskie"

  Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym "FOTO Lubelskie", organizowanym przez Centrum Spotkania Kultur.  Konkurs jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców Hrubieszowa. Celem konkursu jest prezentacja fotografii z obszaru województwa lubelskiego. Eksponatami zgłaszanymi do udziału w konkursie powinny być fotografie ukazujące cechy charakterystyczne danego regionu, różnorodność...

Wakacyjna Akcja Poboru Krwi

Zapraszamy do udziału w Wakacyjnej Akcji Poboru Krwi, która się odbędzie 19 czerwca 2019 r. (środa) w Lublinie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4, (Sala Kolumnowa). Rejestracja 8.30 – 14.00. Dziś, jutro, za miesiąc...Pani Basia, kuzyn Wojtek, sąsiadka, synek koleżanki...Każdy kiedyś może potrzebować krwi.Nie da się jej niczym zastąpić. Można się nią podzielić. Na Twoją krew i...

IX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 10 czerwca 2019 r. /poniedziałek/ na godz. 12:00  IX (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 2....

Konkurs Wiedzy o Bolesławie Prusie 2019

29 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbył się VI Konkurs o Bolesławie Prusie –„ Życie i twórczość Bolesława Prusa” zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” i Burmistrza Miasta Hrubieszowa.  W konkursie udział wzięły trzy drużyny: Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem Pani Marty Lackowskiej i Pani Anety Rycerz, Reprezentacja Szkoły...

Ankieta dla uczniów szkół w Hrubieszowie.

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji...