Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

VIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 30 maja 2019 r. /czwartek/ na godz. 10:00 VIII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.         Proponowany porządek obrad:  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku...

Osiedle Polna wybrało nowy zarząd

We wtorek, 28 maja br., nowe władze Osiedla wybrali mieszkańcy Osiedla Polna. W wyniku wyborów przewodniczącym zarządu ponownie został Pan Tomasz Wojciech Antoniuk. Do Zarządu weszli też: Irena Ligaj - Z-ca Przewodniczącego, oraz członkowie: Bożena Florek, Józef Pogwizd i Darek Kuśmierek. Poniżej przestawiamy aktualny wykaz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta (...

75. rocznica przeprawy przez Prypeć 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej zgrupowania "Osnowa"

27 maja br. na cmentarzu wojskowym w Hrubieszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę przeprawy przez rzekę Prypeć 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej zgrupowania "Osnowa". Uroczystości rozpoczęli przedstawiciele 27. Wołyńskiej Dywizji AK w Hrubieszowie Wacław Mucha oraz Prezes Grażyna Mirska. Następnie modlitwę odmówił ks. Marek Giergiel Proboszcz parafii pw. Ducha Św...

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w...

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku (Zarysu Projektu) w ramach Programu „Rozwój Lokalny"

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Hrubieszowa   Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku (Zarysu Projektu) w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje...

Zagłosuj na Hrubieszów w plebiscycie Super Samorząd 2019

Miasto Hrubieszów i Nieformalna Grupa Razem są nominowani w plebiscycie "Super Samorząd 2019". Super Samorząd to nagroda przyznawana za udaną współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub nieformalnymi grupami aktywnych mieszkanek i mieszkańców a władzami samorządowymi. Nominowanymi do jej otrzymania są uczestnicy akcji Masz Głos, którym udało się przeprowadzić pozytywne zmiany w swoim...

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

75. rocznica bitwy pod Monte Cassino

19 maja 2019 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.     O godz. 12.30 na hrubieszowskim cmentarzu Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski, Mieczysław Zapała i Mirosław Borysiewicz z Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy walczących w bitwie pod Monte Cassino:...

VIII Maraton głośnego czytania

Lepsza droga do nowej siedziby Nadleśnictwa w m. Hrubieszów

Burmistrz Miasta Marta Majewska, w imieniu Gminy  Miejskiej Hrubieszów, podpisała z Nadleśnictwem Strzelce umowę na przebudowę drogi dojazdowej do nowej siedziby Nadleśnictwa w m. Hrubieszów. Umowa dotyczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Grabowieckiej w Hrubieszowie, której właścicielem jest Miasto Hrubieszów. Odcinek drogi podlegający przebudowie przebiega od ul. Grabowieckiej do końca drugiego...

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, w tym Zakładu Karnego w Hrubieszowie. W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: - posiadająca obywatelstwo polskie; - posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; - korzystająca z pełni praw publicznych; - która daje rękojmię...

Zapraszamy do udziału w konkursie Miss Powiatu Hrubieszowskiego 2019

    Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Hrubieszowski Dom Kultury zapraszają do udziału w konkursie na Miss Powiatu Hrubieszowskiego 2019   Warunki uczestnictwa: - Konkurs jest skierowany do mieszkanek powiatu hrubieszowskiego. - W konkursie mogą wziąć udział kobiety, które ukończyły 16. rok życia. - Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są do 10 czerwca 2019 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury. - Do...

Osiedle Zielone ma nowe władze

W środę, 15 maja br., odbyło się przedostatnie z serii zebrań sprawozdawczo-wyborczych zaplanowanych na ten rok. Nowe władze wybrali mieszkańcy Osiedla „Zielone”. Przewodniczącą Zarządu ponownie została Pani Henryka Letnianczyn. Do Zarządu weszli też: Jacek Czerkawski, Agnieszka Kaczoruk, Katarzyna Skrok i Artur Wojtiuk. Zebranie Mieszkańców Osiedla „Zielone” było rekordowe pod względem...

Zapraszamy do udziału w konkursie Miss Powiatu Hrubieszowskiego 2019

Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Hrubieszowski Dom Kultury zapraszają do udziału w konkursie na Miss Powiatu Hrubieszowskiego 2019 Warunki uczestnictwa: - Konkurs jest skierowany do mieszkanek powiatu hrubieszowskiego. - W konkursie mogą wziąć udział kobiety, które ukończyły 16. rok życia. - Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są do 10 czerwca 2019 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury. - Do każdego...

12. rocznica śmierci prof. Wiktora Zina

17 maja 2019 r. przy tablicy upamiętniającej postać prof. Wiktora Zina odbyła się kameralna uroczystość w 12. rocznicę jego śmierci.   Kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową złożyli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury. Byli wśród nich: Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski,Sekretarz Miasta Monika Podolak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja,...

Osiedle Zielone ma nowe władze

W środę, 15 maja br., odbyło się przedostatnie z serii zebrań sprawozdawczo-wyborczych zaplanowanych na ten rok. Nowe władze wybrali mieszkańcy Osiedla „Zielone”. Przewodniczącą Zarządu ponownie została Pani Henryka Letnianczyn. Do Zarządu weszli też: Jacek Czerkawski, Agnieszka Kaczoruk, Katarzyna Skrok i Artur Wojtiuk. Zebranie Mieszkańców Osiedla „Zielone” było rekordowe pod względem...

Życzenia z okazji Święta Straży Granicznej

  16 maja przypada Święto Straży Granicznej.  Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Państwa postawa ofiarności i gotowości w obronie granic oraz służbie Ojczyźnie jest dla nas gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa. Niech każdy dzień służby...

Życzenia z okazji Święta Straży Granicznej

16 maja przypada Święto Straży Granicznej.  Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Państwa postawa ofiarności i gotowości w obronie granic oraz służbie Ojczyźnie jest dla nas gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa. Niech każdy dzień służby...

III nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r...

Posiedzenie Miejskiej Rady Sportu

14 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Sportu.   W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska oraz członkowie MRS Artur Kern, Danuta Muzyczka, Krzysztof Brudnowski, Paulina Banaszek, Tomasz Magdziak, Marek Kitliński, Marek Watras, Jan Zderkiewicz, Jarosław Łukiewicz, Mirosław Kamień, Henryk...

Posiedzenie Miejskiej Rady Sportu

14 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Sportu.   W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska oraz członkowie MRS Artur Kern, Danuta Muzyczka, Krzysztof Brudnowski, Paulina Banaszek, Tomasz Magdziak, Marek Kitliński, Marek Watras, Jan Zderkiewicz, Jarosław Łukiewicz, Mirosław Kamień, Henryk...

Zaproszenie na badanie fokusowe

 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Hrubieszowa   Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku (Zarysu Projektu) w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje...

Zebrania Mieszkańców Osiedla "Polna"

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA Nr 2 POLNA z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Polna       Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Polna, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r....

Piknik Seniora „W Kwiecie Wieku"

  24 maja 2019 r.   w godz. 14.00 – 20.00,  w Parku Miejskim odbędzie się  Piknik Seniora „W Kwiecie Wieku". Klub Złotego Wieku w partnerstwie z Hrubieszowskim Domem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną jest organizatorem pierwszego pikniku dla seniorów „W kwiecie wieku". Event odbędzie się pod patronatem i z udziałem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej. Jest to wydarzenie...

Zebrania Mieszkańców Osiedla "Polna"

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA Nr 2 POLNA z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Polna       Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Polna, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r....

Piknik Seniora „W Kwiecie Wieku"

  24 maja 2019 r.   w godz. 14.00 – 20.00,  w Parku Miejskim odbędzie się  Piknik Seniora „W Kwiecie Wieku". Klub Złotego Wieku w partnerstwie z Hrubieszowskim Domem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną jest organizatorem pierwszego pikniku dla seniorów „W kwiecie wieku". Event odbędzie się pod patronatem i z udziałem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej. Jest to wydarzenie...

Bezpłatne szkolenia

Podnoszące umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych  

Kwalifikacje wojskowe do 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

23 maja 2019 r. odbędą się najbliższe kwalifikacje wojskowe do 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:- strój sportowy;- dowód osobisty (książeczkę wojskową);- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.   Żołnierzem zawodowym może zostać pełnoletni obywatel...

Akademia w 75. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino

  Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Hrubieszowski Klub Kolekcjonera zapraszają na Akademię w 75. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino, która odbędzie się 19 maja 2019 r. w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. Początek o godz. 14.00.   W programie: -  Prelekcja powstania II Korpusu Wojska Polskiego oraz bitwy pod Monte Cassino -  Występy artystyczne:  Młodzież hrubieszowskich szkół...

Śródmieście ma nowy Zarząd

Mieszkańcy Osiedla Śródmieście wybrali nowy Zarząd na kadencję 2019-2024 w składzie: Kędziera Sławomir - przewodniczący Najczuk Alicja - z-ca przewodniczącego Kudiuk Irena - członek Mazur Ewa - członek Panasiewicz Krystyna - członek. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się  w miniony czwartek, 9 maja br., w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów,

Urząd Miasta przystąpił do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa

Informujemy, że od 2 maja br., w Urzędzie Miasta Hrubieszów istnieje możliwość dokonywania płatności w formie bezgotówkowej w kasie Urzędu przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 (pokój nr 15)

Imieniny ks. Stanisława Staszica

8 maja 2019 r. obchodzimy imieniny ks. Stanisława Staszica. Z tej okazji, z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem upamiętniającym postać Stanisława Staszica.   Kwiaty i wieńce - w obecności pocztów sztandarowych Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie i Szkoły Podstawowej w Czerniczynie - złożyli Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska i...

Obwieszczenie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Śródmieście

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Śródmieście

Zebrania Mieszkańców Osiedla „Zielone”

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA „ZIELONE” z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla „Zielone” Na podstawie § 13 pkt 1 i § 19 Statutu Osiedla „Zielone”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/286/2013 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Zielone” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4486...

III nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r...

Bezpłatne badanie mammograficzne

Odeszła Pani Stanisława Burda

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 88 lat zmarła Pani Stanisława Burda, polonistka, wieloletnia nauczycielka szkół hrubieszowskich, autorka wielu tomików poezji, w większości poświęconych Ziemi Hrubieszowskiej. Była wspaniałym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń uczniów. W imieniu społeczności Miasta Hrubieszów Rodzinie zmarłej i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego...

Ogłoszenie

O naborze wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych