Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

31.01.2019

W minioną środę (30 stycznia) odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Radni przegłosowali zmiany w budżecie Miasta, przyznali dotację w wysokości 5 tys. zł na izbę wytrzeźwień w Chełmie oraz wyznaczyli przedstawicieli Miasta do Rady Społecznej SPZOZ w Hrubieszowie (w osobach Pani Marty Majewskiej – Burmistrza Miasta i Pani Anny Naja – Przewodniczącego Rady Miejskiej). Ponadto Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o...
30.01.2019

LUTY w Hrubieszowie 2019

  PLAN SZCZEGÓŁOWY 2 LUTEGO   - Pamięć Twojego podwórka. Wystawa na Placu Miejskim – MBP. 4 LUTEGO   - Jestem robocikiem. 5-dniowy cykl zajęć dla dzieci z programowania komputerowego - MBP  Filia nr 4 (do 08.02). 5 LUTEGO   - Turniej piłki nożnej halowej, Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku rocznik U8 oraz U10 K i M - hala HOSiR. 7 LUTEGO  -   -  Spotkanie Klubu Zielony...
30.01.2019

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Teraz o kartę mogą ubiegać się  również rodzice, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W Hrubieszowie Kartę Dużej Rodziny honoruje 27 placówek. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny  można  składać  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w...
29.01.2019

Wystawa Hrubieszowskiej Poczty Harcerskiej

Klub Kolekcjonera, funkcjonujący przy Hrubieszowskim Domu Kultury, przygotował kolejną wystawę. Przedstawia ona walory filatelistyczne wydane przez Pocztę Harcerską, która działała przy Komendzie Hufca ZHP w Hrubieszowie w latach 1982-1986. Założycielem Hrubieszowskiej Poczty Harcerskiej i jej Naczelnikiem był druh Jan Filas.  Przez wiele lat powstały liczne walory filatelistyczne, upamiętniające...
29.01.2019

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Informujemy, że pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat, mogą otrzymać od Prezydenta RP medal za długotrwałe pożycie małżeńskie. Z wnioskiem o nadanie medalu mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. Zgłoszenia dla par zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta i gminy Hrubieszów przyjmowane są osobiście lub drogą pocztową w...
29.01.2019

Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszowa

w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
09.10.2019

IV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2019 roku /środa/  na   godz. 12.00 IV sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.      Proponowany porządek obrad : 1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad...
21.01.2019

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka składamy wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia

Przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku i wdzięczności za dobro, którym na co dzień obdarzacie swoich najbliższych. W tym wyjątkowym dniu każdej Babci i każdemu Dziadkowi chcemy życzyć, aby mieli Państwo na co dzień wiele pociechy ze swoich wnuczek i wnuków  Życzymy, aby z ich miłości, wdzięczności i serdeczności brała się pewność, że są Państwo potrzebni i bliscy swoim rodzinom. Państwa mądrość i...
21.01.2019

Sołectwo Sławęcin ma nowe władze

Pan Józef Bojarczuk został 20 stycznia wybrany na sołtysa Sławęcina. Zebranie wiejskie, zwołane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, odbyło się w minioną niedzielę w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Hrubieszowie, w drugim terminie. Uczestniczyło w nim 26 na 777 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, a także Burmistrz Miasta Marta Majewska,...
21.01.2019

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do oglądania i czytania wystawy "Pamięć Twojego podwórka"

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do oglądania i czytania wystawy "Pamięć Twojego podwórka", która została przygotowana w ostatnim czasie przez zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Wystawa zatrzymuje w fotografiach i wspomnieniach chwile spędzone na hrubieszowskim podwórku; beztroskiej zabawy, kąpieli w Huczwie, odpoczynku w licznych przydomowych ogrodach, długiej kolejki po lody czy...
18.01.2019

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniających statuty osiedli

Informujemy, że w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące: projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli, projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającej uchwałę w sprawie podziału jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli...
15.01.2019

14 stycznia 2019 roku zmarł prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz

14 stycznia 2019 roku zmarł prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz. Kondolencje składają władze Miasta Hrubieszowa wraz z mieszkańcami. Burmistrz Miasta Marta Majewska oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja wraz z radnymi przekazują kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz całej społeczności Gdańska w związku ze śmiercią Prezydenta Miasta Pana...
14.01.2019

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami

„Pomaganie jest dziecinne proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych" - pod takim hasłem w minioną niedzielę (13 stycznia) odbył się w HDK koncert 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie HDK zagrały hrubieszowskie zespoły, a koncertowi towarzyszyła aukcja gadżetów od Fundacji WOŚP oraz przedmiotów przekazanych przez...
14.01.2019

Podpisanie umowy na dofinansowanie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa

W miniony czwartek, 10 stycznia, Burmistrz Miasta Pani Marta Majewska podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu "Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji". W ramach projektu Miasto Hrubieszów otrzyma ponad 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...
11.01.2019

Urząd Miasta Hrubieszów ma nowego sekretarza

Pani Monika Podolak w wyniku zakończenia procedury naboru została nowym sekretarzem Miasta Hrubieszów. Nową funkcję objęła 2 stycznia 2019 r. Na tym stanowisku zastąpiła Pana Pawła Wojciechowskiego, który od 23 listopada ubiegłego roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Nowa Sekretarz Miasta jest absolwentką Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia...
10.01.2019

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hrubieszowie

Miasto Hrubieszów, jak co roku aktywnie włączyło się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowaniem i koordynacją 27. Finału w naszym mieście zajmuje się Sztab WOŚP działający przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Tegoroczny Finał odbywa się pod hasłem „Pomaganie jest dziecinne proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali...
07.01.2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sławęcin

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sławęcin
04.01.2019

Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Hrubieszowie

Pod koniec ubiegłego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie wzbogaciła się o nowy pojazd typu lekki - specjalny.Samochód Renault Master został zakupiony za łączną kwotę 58 000 zł, na którą składa się 32 019 zł ze środków własnych OSP, 14 500 zł z dotacji przekazanej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz 11 481 zł pomocy finansowej Marszałka Województwa Lubelskiego.   fot. lubiehrubie.pl
04.01.2019

Orszak Trzech Króli

02.01.2019

Komunikat miejskiej komisji wyborczej w Hrubieszowie o pełnionych dyżurach

03 stycznia 2019 r.( czwartek) - godz. 1300-1500   04 stycznia 2019 r. ( piątek)-godz. 1300-1500   07 stycznia 2019 r.( poniedziałek) - godz. 1200-2400                                                                    Przewodniczący Miejskiej                                                                   Komisji Wyborczej                                                                     w...