Polish English French German Russian Spanish

              

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Życzenia dla mieszkańców miasta

Hrubieszów powita Nowy Rok z Burmistrzem Miasta Hrubieszowa przy dźwiękach zespołu REVERS.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości, którzy ten wyjątkowy świąteczno - noworoczny czas będą spędzać w naszym urokliwym Hrubieszowie

„Przybieżeli do Betlejem” …

„Kolędowanie przy szopce”.  27 grudnia 2018 roku o godzinie 15. 00 na deptaku miejskim w Hrubieszowie

III Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Obrady odbywać się będą w sali nr 10 w Hrubieszowskim Domu Kultury 28 grudnia 2018 roku o godz. 10:00

Otwarcia lodowiska oraz spotkanie wigilijne na deptaku

W piątek 21 grudnia władze miasta dokonały uroczystego otwarcia lodowiska na deptaku, a parę minut wcześniej osobiście je przetestowali. W pierwszym dniu z lodowiska skorzystało ponad 200 osób, kto jeszcze nie zdążył będzie miał czas do początku marca. Po oficjalnym otwarciu miało miejsce spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców miasta Hrubieszowa. Wcześniej takie wieczerze były...

Dotacja na Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa

Projekt "Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji" uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna; 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na aktywizacji i integracji społecznej różnych grup mieszkańców, w tym...

Spotkanie Opłatkowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie opłatkowe z okazji Wigilii Świąt Bożego Narodzenia

II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady miasta zaprasza na II sesję MRM która odbędzie się 19.12.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie o godzinie 14:30. Na sesji obecny będzie Komendant Hufca Hrubieszów z Betlejmskim Światłem Pokoju.

Obrady online - VII sesja RM - 26.04.2019r.

Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie - 26.04.2019 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje

Zbiórka żywności

Hrubieszowianie i mieszkańcy Powiatu jak zawsze okazali swoją hojność. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie otrzymali od Państwa  522,121 kilogramy produktów żywnościowych na wsparcie dzieci cierpiących na niedożywienie i głód, które zostały przekazane do szkół biorących udział w przedsięwzięciu i do rąk własnych potrzebującym. W tym roku była też z nami młodzież i...

Próbna ewakuacja w Urzędzie

W dniu 5 grudnia 2018 roku w budynku Urzędu Miasta Hrubieszowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3go Maja 15 odbyła się próbna ewakuacja. Scenariusz zdarzenia przewidywał wybuch pożaru w centralnej części budynku. W ewakuacji osób przebywających w budynku oraz w akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, policjanci z Komendy...