Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Konkursy

11 stycznia 2018 r.  - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018
24 maja 2017 r.  - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017.
7 grudnia 2016 r.  - Otwarty konkurs ofert - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2017 (MOPS)
7 grudnia 2016 r.  - Otwarty konkurs ofert - na usługi opiekuńcze na rok 2017 (MOPS)
28 listopada 2016 r.  - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
22 listopada 2016 r.  - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2017 r
22 kwietnia 2016 r.  - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016.
26 lutego 2016 r.  - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016.
1 grudnia 2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r.
 25 listopada 2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2016r.
20 marca 2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015.
 10 lutego 2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015.

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015.

Protokół z rozstrzygnięcia

15 stycznia 2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Protokół z rozstrzygnięcia

12 stycznia 2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

24 listopada 2014 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 651/2014 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Protokół z rozstrzygnięcia

2 kwietnia 2014 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014.

Zarządzenie Nr 565/2014 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego v zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014.

Protokół z rozstrzygnięcia

7 luty 2014 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 540 /2014 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Protokół z rozstrzygnięcia

15 stycznia 2014 r. - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie Nr 527 /2014 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Protokół z rozstrzygnięcia

3 stycznia 2014 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Zarządzenie Nr 521 /2014 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie konkursu

Protokół z rozstrzygnięcia

3 grudnia 2013 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku 2014.

Zarządzenie Nr 510/2013 BM z dnia 03.12.2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

5 kwietnia 2013 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2013

Zarządzenie Nr 409/2013 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2013.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 427/2013 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 4 stycznia 2013 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2013.

Zarządzenie Nr 369/2013 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2013.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 387/2013 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Protokół z rozstrzygnięcia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

28 grudnia 2012 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 365/2012 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załacznik do zarządzenia - Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Załacznik do zarządzenia - Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 383/2013 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Protokół z Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

22 listopada 2012 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu m. Hrubieszowa na rok 2013.

Ogłoszenie konkursu

Załącznki do konkursu

Wynik konkursu

22 listopada 2012 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 353/2012 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych.

5 września 2012 r. - Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szkolenia i udziału w rozgrywkach drużyn sekcji piłki nożnej i unihokeja.

Zarządzenie Nr 318/2012 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 5 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szkolenia i udziału w rozgrywkach drużyn sekcji piłki nożnej i unihokeja.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 333/2012 BM z dnia 4 października 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

8 marca 2012 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2012.

Zarządzenie Nr 244/2012 BM Hrubieszowa z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2012.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 263/2012 BM z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

6 marca 2012 r. - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 241/2012 BM Hrubieszowa z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 259/2012 BM Hrubieszowa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012

6 marca 2012 r. - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

Zarządzenie Nr 241/2012 BM Hrubieszowa z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 259/2012 BM Hrubieszowa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012

17 lutego 2012 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2012.

Zarządzenie Nr 236/2012 BM Hrubieszowa z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2012.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie Nr 251/2012 BM Hrubieszowa z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pokaż okno Facebooka przy fokusie