Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

XIV kwesta na odnowę i konserwację zabytkowych pomników i nagrobków

W dniu 1 listopada 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00 na terenie Cmentarza Parafialnego w Hrubieszowie zostanie przeprowadzona XIV kwesta na odnowę i konserwację zabytkowych pomników i nagrobków. Organizatorem kwesty jest Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie.
Warto zaznaczyć, iż dzięki dotychczasowym staraniom SKRZC w Hrubieszowie odrestaurowano 28 nagrobków, grobowców i krzyży o dużych walorach artystycznych i historycznych. Od 2015 roku SKRZC w Hrubieszowie zabezpiecza również środki na odnowę i renowację zabytkowej kaplicy cmentarnej, która od 2018 roku jest poddawana pracom konserwatorskim.
Pokaż okno Facebooka przy fokusie