Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków irealizacji ww. projektu można uzyskać na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

oraz w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15,  tel. 84 6962380 wew. 55..

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku

Pokaż okno Facebooka przy fokusie