Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Próbna ewakuacja w Urzędzie

W dniu 5 grudnia 2018 roku w budynku Urzędu Miasta Hrubieszowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3go Maja 15 odbyła się próbna ewakuacja. Scenariusz zdarzenia przewidywał wybuch pożaru w centralnej części budynku. W ewakuacji osób przebywających w budynku oraz w akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, policjanci z Komendy Powiatowej Policji, funkcjonariusze Straży Miejskiej, ratownicy medyczni z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, pracownicy Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz żołnierze z 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Sytuacja wyjściowa przewidywała jednego poszkodowanego wymagającego pomocy. Ewakuacja była związana z trwającym powiatowym ćwiczeniem obronnym pod kryptonimem LHR-HUCZWA-2018.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie