Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Na Huczwie powstanie kąpielisko

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 maja 2019 r., podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powstanie dwóch miejsce okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Oba będą położone na Huczwie przy ul. Ciesielczuka.

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą być użytkowane maksymalnie przez 30 dni, dlatego przy ul. Ciesielczuka zostaną utworzone dwa kąpieliska – tak, aby mieszkańcy miasta mieli możliwość użytkowania ich przez cały sezon letni.

Pierwsze kąpielisko będzie funkcjonować od 16 czerwca do 15 lipca 2019 r., drugie od 16 lipca do 14 sierpnia 2019 r.

Kąpieliska będą mieścić się kolejno na 25,0 i 25,2 m linii brzegowej. Przy brzegu zostanie utworzona również plaża, a miejsce będzie wyposażone w kosze na śmieci, ławki i stoliki oraz toalety. Nad bezpieczeństwem użytkowników będzie czuwać ratownik.

 

Korzystanie z kąpielisk będzie możliwe przy niskim i średnim stanie wody. Dziennie z kąpieliska będzie mogła skorzystać maksymalnie 200 osób.

Organizatorem "Kąpieliska nad Huczwą" jest Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie