Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Budowa miejsc rekreacji na terenie naszego miasta.

Postępują prace budowlane w ramach projektu dofinansowanego w ramach PROW, dot. budowy 9 miejsc rekreacji na terenie naszego miasta. Inwestorem jest Gmina Miejska Hrubieszów, a Wykonawcą P.W. ALLBUD Sp. z o.o. Wartość inwestycji 1 396 440 zł, w tym 590 746 zł stanowi dotacja ze środków UE. Planowany termin zakończenia robót 30 listopada 2018 r.
Niestety sezon letni dla naszych najmłodszych użytkowników się zakończył. Z uwagi na opóźnienia związane z rozstrzygnięciem naboru przez Urząd Marszałkowski oraz problemy z wyłonieniem wykonawcy robót Gmina Miejska Hrubieszów nie mogła rozpocząć prac przed okresem lata br. Ale w przyszłym sezonie letnim nasi mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać z wybudowanej infrastruktury rekreacyjnej.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie